Tillbaka
20.12.23   |   Nyheter

Nästan 90 000 euro till jordbruk och skärgård i Nyland

Foto: Leroy

Svenska kulturfonden har i december beviljat nästan 59 000 euro för jordbruk i Västnyland och 29 000 för den nyländska skärgården. Bidragen går ur Henrik Nysténs testamentsfond och Minister Kristian Gestrins skärgårdsfond.

Inom Svenska kulturfonden finns två nyländska specialfonder: Henrik Nysténs testamentsfond som stöder jordbruk i västra Nyland och Minister Kristian Gestrins skärgårdsfond som stöder nyländska skärgårdsbors möjligheter att bygga och bo i en levande skärgård.

Ur Nysténs fond beviljades i december sju bidrag på totalt nästan 59 000 euro. 

Det största bidraget på 38 000 euro går till det andra verksamhetsåret av det treåriga projektet NorNa, Nordisk naturfiber i cirkulär ekonomi, vid Yrkeshögskolan Novia. I fjol fick projektet ett lika stort bidrag.

Andra större bidrag går till Nylands Svenska Lantbrukssällskap som får 10 000 euro för att förnya apparatur för odlaranalyser och föreningen Rudolf Steinerpedagogikens vänner i Västnyland som får 4 800 euro för undervisning i hållbarhet i samarbete med lokala jordbrukare.

Nysténs testamentsfond kan också stödja västnyländska lantbruksstuderande inom andra stadiets utbildningar. 

– Tyvärr har stipendierna lockat få studerande. Om du studerar lantbruk på andra stadiet och har rötterna i västra Nyland – förbered dig på att lämna in en ansökan i september 2024. Om du behöver hjälp med din ansökan, får du gärna kontakta mig, säger Matts Blomqvist som är Kulturfondens ombudsman i Nyland och också ansvarar för ansökningarna till Nysténs fond.

Här finns en förteckning över alla bidrag som beviljades ur Nysténs fond i december.

En del av avkastningen ur Nysténs fond riktas till Svenska studiefonden som har ansökningstid i februari. Då kan lantbruksstuderande vid yrkeshögskolor och universitet söka stipendium via Studiefonden. 

Fiskeutrustning och andra redskap

Ur Minister Kristian Gestrins Skärgårdsfond beviljades nio bidrag för sammanlagt 29 000 euro.

– Kulturfonden stöder normalt inte anskaffningar, men den här begränsningen gäller inte Gestrins fond. Fonden kan stödja anskaffningar och projekt, men det viktiga är att har en tydlig koppling till skärgården och här bidrar till långsiktig utveckling. De beviljade bidragen går till exempel till inköp av fiskeutrustning och olika renoverings- eller byggprojekt i skärgården, säger Matts Blomqvist.

Här finns en förteckning över alla bidrag som beviljades ur Gestrins skärgårdsfond i december.

Om specialfonderna

Båda nyländska specialfonderna har ansökningstid i september – Nystén varje år och Gestrins vart annat år.

Henrik Nysténs testamentsfond beviljar bidrag till

  • organisationer och personer som främjar jordbruket i västra Nyland och
  • västnyländska ungdomar som studerar för en framtida verksamhet inom jordbruket i västra Nyland.

Minister Kristian Gestrins Skärgårdsfond kan stödja personer som

  • har svenska som modersmål,
  • är bosatta i den nyländska skärgården,
  • ägnar skyddet av den känsliga skärgårdsmiljön särskild omsorg och
  • vårdar sig om skärgårdens traditionella näringar.

Bidrag kan också gå till personer och samfund som

  • verkar för den nyländska skärgårdens miljö eller
  • främjar möjligheterna att bygga och bo i en levande nyländsk skärgård.

Ansökningarna behandlas av vardera specialfonds sakkunniggrupp och Kulturfondens styrelse beslutar om utdelningen.

Noggrannare information:

Matts Blomqvist
 ombudsman, Nyland
 050 592 3795
 matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm
 kommunikationschef
 040 595 0817
 martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Nästan 90 000 euro till jordbruk och skärgård i Nyland