Tillbaka
20.12.23   |   Nyheter

Allt större utbud av kulturell rekreation för äldre i Åboland

Korpo Kulturgille rf är en av de 16 aktörer som beviljats bidrag för att ordna rekreation för äldre i Åboland. Fotot är taget under en av Korpo Kulturgilles tidigare musiktillställningar för seniorer. Fotograf: Janne Steenroos.

I december får 16 aktörer i Åboland bidrag för att ordna rekreation för äldre i Åboland. Svenska kulturfonden och Stiftelsen Eschnerska frilasarettet delar tillsammans ut sammanlagt 113 000 euro.

Tidigare under hösten fick Kulturfonden 16 ansökningar om bidrag för rekreation för äldre – alla sökande har nu fått ett positivt besked.

– Vi fick bra ansökningar från de rätta aktörerna och dessutom med god geografisk spridning. Över hela Åboland, både i Åbo och i Åbolands skärgård, kommer äldre personer få ta del av olika former av kultur i sin vardag, säger Åsa Rosenberg.

Ett av målen med Svenska kulturfondens och Stiftelsen Eschnerska frilasarettetsrekreationsbidrag är att ge äldre som bor i sitt eget hem  möjlighet att uppleva kultur.

– För dem som bor på ett äldreboende eller en annan vårdinrättning finns det ofta ett tillgängligt utbud av konst och kultur, men de som bor i sitt eget hem riskerar däremot att hamna utanför, säger Åsa Rosenberg som är Svenska kulturfondens ombudsman i Åboland och på Åland och dessutom ansvarar för bidragen.

Det här vill stiftelserna rätta till med hjälp av bidragen för rekreation för äldre i Åboland. Målet är att alla ska ha tillgång till kultur i sin vardag oberoende av ålder, hälsa eller boendeform. 

– Under de tre år vi har delat ut bidragen har vi sett att många aktörer prioriterar kultur för äldre och gärna också riktar sig till hemmaboende personer. Vi hoppas att vi via vår utdelning bidrar till att det på sikt skapas ett bestående kulturutbud för alla äldre oberoende av boendeform, säger Åsa Rosenberg.

Kulturfondens andel på 63 000 euroav utdelningen går ur specialfonden Fredrikahemmets fond. Stiftelsen Eschnerska frilasarettet bidrar i år med 50 000 euro.Stiftelserna harsedan 2021 samarbetat kring bidragen för rekreation för äldre i Åboland.

Här finns de bidrag som beviljades i december.

Noggrannare information:

Åsa Rosenberg (kommentarer och frågor om bidragen)
ombudsman, Åboland
0500 744 477
asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Allt större utbud av kulturell rekreation för äldre i Åboland