Tillbaka
18.12.23   |   Nyheter

Nästan 1,1 miljoner euro till Österbotten

Dialog - ett dramapedagogiskt resurscenter rf har beviljats ett bidrag på 50 000 euro ur Frans Henriksons testamentsfond för skapandet av Tidernas jul 1920 - ett nytt Finland, som är en digital julkalender för elever i grundskolan. Foto: Dialogs första julkalender från år 2021.

Svenska kulturfonden delar nu ut nästan 1,1 miljoner euro ur specialfonder med inriktning på Österbotten. De knappt 600 bidragen går till utbildning, forskning och kultur med anknytning till det svenska i Österbotten.

Inom Svenska kulturfonden finns många specialfonder med inriktning på det svenska i Österbotten. Till de här specialfonderna lämnades i september in omkring 1 100 ansökningar; klart fler än i fjol. Ansökningarnas sammanlagda värde var nästan 4,5 miljoner euro.

Många bidrag till studerande

Svenska Österbottens kulturfond (SÖK) är ett samlingsnamn för ungefär 30 specialfonder. Ur SÖK-fonderna delar Kulturfonden nu ut sammanlagt över 580 000 euro till cirka 550 sökande.

– Vi fick många bra ansökningar till SÖK-fonderna, här pekar kurvan uppåt. Särskilt glada är vi över de 24 ansökningar som kom från nyanlända studerande vid Närpes Vuxeninstitut. De jobbade hårt med sina ansökningar och får nu alla personliga bidrag för sina studier i svenska. Bidragen är bara på några hundra euro, men vi tror att de kan spela roll för både bidragstagarna och det svenska i Österbotten, säger Martin Enroth som är Kulturfondens ombudsman i Österbotten.

De två största fonderna inom SÖK är Inga, Valdemar, Ann-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond och Henry och Martta Bertells minnesfond.

Westbergs fond beviljar nu bidrag på sammanlagt nästan 95 000 euro för akademiska studier och akademisk forskning. Studiestipendierna på sammanlagt cirka 58 000 euro går till 76 studerande. Forskningsfinansieringen på knappt 37 000 euro fördelas på 5 projekt.

Alla i december beviljade studiestipendier ur Westbergs fond finns listade här.

Alla forskningsbidrag ur Westbergs fond finns här.

Bertells minnesfond delar ut stipendier till teknikstuderande vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa och Yrkesakademin i Österbotten. I december gick drygt 257 000 euro till 367 studerande. Fonden fick rekordmånga ansökningar, 555 ansökningar på drygt 720 000 euro.

Här finns en förteckning över alla som får ett stipendium ur Bertells minnesfond.

Ur de övriga mindre specialfonderna inom SÖK går drygt 230 000 euro till 121 sökande.

Här finns alla övriga bidragsmottagare inom SÖK.

Låg beviljningsprocent i Sydösterbotten

I september tog Kulturfonden tredje gången emot ansökningar om utvecklingsbidrag ur Frans Henriksons testamentsfond – en av de största enskilda fonderna inom Kulturfonden. Ansökningarna måste handla om utvecklingsprojekt som gynnar Sydösterbotten.

Av de 58 ansökningar som lämnades in beviljas endast 8. Beloppen är på mellan 6 000 och 300 000 euro, sammanlagt fördelas knappt 450 000 euro. Det största bidraget går till Pjelax Ungdomsförening som får 300 000 euro fördelat på tre år. Bidraget förutsätter att projektet får också annan extern finansiering.

– Den här ansökan var mitt i prick, men tyvärr såg vi alldeles för många som handlade mera om ordinarie verksamhet än utvecklingsprojekt. Det var den främsta orsaken till att 50 sökande fick avslag. Vi har uppmanat många att lämna in en ansökan också i november, då kan vi bevilja bidrag för ordinarie verksamhet, men samtidigt vill vi vara tydliga med att alla ansökningar inte höll måttet, säger Martin Enroth.

Enligt Enroth är Kulturfonden njugg när det gäller ansökningar som handlar om offentlig basservice.

– Det finns mycket pengar i Frans Henriksons testamentsfond, men vi är absolut inte beredda att finansiera verksamhet som hör till den offentliga sektorn.

Här finns alla bidrag som beviljas ur Frans Henriksons testamentsfond. Sortera enligt beviljat datum för att hitta dem som nu fördelas.

Efter utdelningen i december finns fortfarande budgetmedel kvar i fonden – 150 000 euro reserveras för en senare satsning på folkhögskolor och cirka en halv miljon euro fördelas i mars och via andra eventuella strategiska satsningar under året.

Hemorten är inte det viktiga

Kristinestads kulturfond delar ut bidrag främst i stamstaden Kristinestad och i Tjöck. Bidrag går till organisationer som verkar för den svenska befolkningen och som stipendier till privatpersoner för studier och forskning och för insatser som befrämjar utvecklingen i staden eller belyser det förgångna.

– I år fick också aktörer utanför Kristinestad upp ögonen för den här fonden. Det är vi glada för. Det viktiga är att projekten vi finansierar stöder det svenska i Kristinestad. Var bidragstagarna bor eller varifrån de kommer spelar mindre roll, säger Martin Enroth.

Kristinestads kulturfond behandlade 39 ansökningar; 14 av dem får dela på 42 500 euro.  Kristinestads kyrkliga samfällighet är en av dem. De får 10 000 euro för att tjära Ulrika Eleonora-kyrkans spåntak.

Här finns alla bidrag ur Kristinestads kulturfond.

Bakgrund

Kulturfonden fördelar i december bidrag ur flera specialfonder med inriktning på Österbotten. De enskilda fonderna har olika syften; ur vissa fonder kan bidrag beviljas för ändamål som annars sällan nämns i Kulturfondens kriterier, bland annat skogsbruk och vård av hem och familj.

De noggrannare kriterierna för specialfonderna finns på webbsidorna för alla olika bidragsomgångar.

Kulturfondens specialfonder med regional inriktning har ansökningstid i september. Kulturfondens styrelse fattade beslut om bidragen i mitten av december och bidragen kan lyftas från och med januari.

****

Noggrannare information:

Martin Enroth
ombudsman, Österbotten
martin.enroth(at)kulturfonden.fi
tfn 040 715 4697

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
tfn 040 595 0817

Nästan 1,1 miljoner euro till Österbotten