Tillbaka
14.5.24   (Redigerad 15.5.24)   |   Nyheter

Kulturfonden prisbelönar sex drivande krafter inom kultur och bildning

Svenska kulturfondens stora pris på 30 000 euro går i år till kompositören Markus Fagerudd.

Samtidigt premieras skådespelaren Christoffer Strandberg och läsfrämjaren Ulla Stina Åman med Kulturfondens pris på 15 000 euro vardera. I Åboland går priset till kulturaktivisten Eva Costiander-Huldén, i Nyland till konstpedagogen Katja Köngäs och i Österbotten till konstnären Simon Gripenberg.

Pristagarna uppmärksammades på Kulturfondens vårfest Linking the (un)knownBio Rex i Helsingfors tisdagen den 14 maj. Ännu hinner du anmäla dig till Kulturfondens vårfester i Vasa och Åbo!

Här kan du se video på alla pristagare.

Kulturfondens prismotiveringar 2024

Kompositören Markus Fagerudd

Svenska kulturfondens stora pris på 30 000 euro

Markus Fagerudd är en oerhört mångsidig och skicklig kompositör och musikarrangör. Hans repertoar omfattar allt från opera, musikteater och filmmusik till modern konstmusik. Han är flitigt anlitad som arrangör och musikalisk ledare samt pedagog, bland annat vid Konstuniversitetet och KOM-teatern, vilket gör honom till en fantastisk ambassadör för det svenska i Finland.

Han är också aktiv inom den grundläggande konstundervisningen och han har jobbat engagerat med ungdomar, till exempel i Tadams musikaluppsättning Definiera Liv.

Markus Fagerudd drar sig inte för att modigt överskrida konstgränserna. Han improviserar gärna och uppmuntrar andra att lita på sig själva och låta musiken bära.

Markus Fagerudd är högt uppskattad av kollegerna i branschen. Han har stor yrkesskicklighet och bemöter alla han jobbar med på ett avslappnat och respektfullt sätt, oberoende av genre och sammanhang.

Skådespelaren Christoffer Strandberg

Svenska kulturfondens pris på 15 000 euro

Komikern, skådespelaren och programledaren Christoffer Strandberg balanserar skickligt mellan sina olika roller – de komiska och de seriösa. På ett avväpnande sätt tillför han glitter och glamour på scenerna samtidigt som han håller en hög professionell nivå i alla sammanhang.

Christoffer Strandberg är en lysande ambassadör för det svenska i Finland. Genom sin medverkan i program som Tanssii tähtien kanssa och Putous har han blivit populär hos hela det finska folket.

Han har varit aktiv i Barn- och ungdomsstiftelsens projekt Dreams, där har han lärt ungdomarna att våga drömma. Hans budskap till dem är ”våga vara dig själv och acceptera dig som du är”.

Han har även medverkat i DUV-teaterns produktioner, både som skådespelare och regissör.

I en intervju har Christoffer Strandberg sagt att humorn och värmen är ledstjärnor för honom. Det märker var och en som har med honom att göra.

Läsfrämjaren Ulla Stina Åman

Svenska kulturfondens pris på 15 000 euro

Demokrati, tillgänglighet och mångfald har varit ledord för pedagogie magister och frilansare Ulla Stina Åman under hennes många yrkesverksamma år inom specialpedagogiken. Hennes värdegrund syns framför allt i hennes engagemang för lättlästa texter. Som sakkunnig i lätt svenska och redaktör har hon utvecklat många lättlästa och anpassade läromedel för Lärum-förlaget, med målet att skapa en känsla av tillhörighet hos varje läsare.

Ulla Stina Åman har arbetat som pedagogisk utvecklare på Lärum. Hon har också varit läromedelsredaktör vid Utbildningsstyrelsen och koordinator för ett läsförståelseprojekt på svenska i Finland. Dessutom har hon varit projektkoordinator vid Åbo Akademis specialpedagogiska center och medverkat i nordiska forskningsprojekt om läsförståelse.

Genom sitt passionerade arbete för läsning, språkutveckling och kommunikation har Ulla Stina Åman gett otaliga elever möjligheten att utvecklas och – med hennes egna ord – ”att få känna sig som huvudpersoner i sina egna liv”.

Konstpedagogen Katja Köngäs

Nylands svenska kulturfonds pris på 15 000 euro

Konstpedagogen Katja Köngäs har sina rötter i Sodankylä i Lappland. I samband med dansstudierna vid Västra Nylands folkhögskola i Karis involverades hon i det lokala kulturlivet på svenska. År 1995, vid sidan av danslärar- och danskonststudierna vid Åbo yrkeshögskola och Teaterhögskolan, grundade hon dansskolan Hurja Piruetti som idag är den enda i sin region som erbjuder tvåspråkig grundläggande konstundervisning i dans- och cirkuskonst.

Som rektor för Hurja Piruetti driver Katja Köngäs målmedvetet en kvalitativ konstpedagogisk linje som baserar sig på aktuella samhällsteman, gränsöverskridande samarbeten och en förståelse för konsten som ett medel för samverkan mellan människor med olika bakgrund. Hon är aktivt engagerad i olika nationella nätverk och framhåller forskningens betydelse för kulturfältet.

Hurja Piruetti har idag 650 elever i alla åldrar. Här råder en stark föreningsanda och människor från olika kulturer och språkgrupper blandas på ett naturligt sätt.

Kulturaktivisten Eva Costiander-Huldén

Åbolands svenska kulturfonds pris på 15 000 euro

Eva Costiander-Huldén har länge varit en drivande kraft på det åboländska kulturfältet, bland annat genom sitt engagemang i invånarföreningen Åbosamfundet, i Åbolands litteraturförening och i utgivarföreningen Granskaren.

Sitt centrala värv har hon under två decennier utfört som informationsspecialist och servicechef vid Åbo Akademis bibliotek. Hon hade också en aktiv roll när Johan Gadolins bibliotek och Edvard Westermarks arkiv valdes in i det nationella världsminnesregistret.

Hon har själv konstaterat att nyfikenhet och engagemang har varit hennes stora drivkrafter både i yrkeslivet och i andra uppdrag inom kulturfältet.

Konstnären Simon Gripenberg

Österbottens svenska kulturfonds pris på 15 000 euro

Konstnären Simon Gripenberg är en brobyggare mellan olika konstnärliga discipliner inom den visuella konsten. Han strävar efter långsamhet, enkelhet och hållbarhet. Han skapar verk som inte bara tangerar viktiga samtida teman, utan också erbjuder betraktaren en djupare förståelse för utmaningarna i vår värld.

Som person är Simon Gripenberg lågmäld och ödmjuk, men han är samtidigt en aktiv och ansvarsfull samhällsdebattör med stark etisk övertygelse.

Som konstnär har han en stor integritet och en klar förvissning om konstens möjligheter att påverka samhället.

Bild: Eva Lingon/Svenska kulturfonden

Noggrannare information och kommentarer:

Mikael Svarvar (kommentarer)
delegationens och priskommitténs ordförande
040 716 7179
svarvar.music(at)icloud.com

Åsa Juslin (kommentarer)
ledande ombudsman, kultur
050 325 0825
asa.juslin(at)kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Kulturfonden prisbelönar sex drivande krafter inom kultur och bildning

Kompositören Markus Fagerudd, bild: Eva Lingon