Tillbaka
19.4.24   (Redigerad 14.5.24)   |   Nyheter

Förlängd ansökningstid till Labbet

Är du en svenskpråkig yrkesverksam dramatiker i Finland? Drömmer du om tid och rum att fördjupa dig i ditt skrivande? Vi har förlängt ansökningstiden till Labbets residens till den 15 maj.

Svenska kulturfonden beviljar residensstipendier till svenskspråkiga professionella konstnärer bosatta i Finland två gånger per år. Fram till och med den 15 maj kan ni söka om residens vid Labbet.

Labbet – residens för yrkesverksamma dramatiker

Vi beviljar ett skrivarresidens för en yrkesverksam dramatiker för tiden 1.8.2024-31.1.2025.

Målet är att residenset är att dramatikern fritt och kompromisslöst får forska i sitt skrivande och tillsammans med professionella skådespelare utveckla och testa materialet på scen.

Du kan ansöka om stipendiet om du är svenskspråkig yrkesverksam dramatiker verksam i Finland. Stipendiet omfattar ett halvårigt skrivarresidens för en professionell dramatiker och syftet är att erbjuda dramatikern möjlighet att utforska ett visst tema, ämne, arbetssätt eller en viss dramaturgisk form på ett sätt som bidrar till utvecklingen av nyskriven dramatik på svenska i Finland.

Residenset görs i samarbete med Labbet r.f. och Svenska Teatern i Helsingfors.

Residensstipendiet berättigar till:

  • Kontorsplats 4 dagar i veckan på Labbets kontor (Medelhavsgatan 14 på Busholmen i Helsingfors).
  • Dramaturgiskt stöd längs hela skrivprocessen via Labbet.
  • Möjlighet att genom workshoppar testa och utveckla sitt material och idéer. Workshopparna hålls vid tre tillfällen under hösten 2024 på Svenska Teatern tillsammans med Svenska Teaterns skådespelare samt en regissör.

Summa: 15 000 euro (6 mån)

Läs mer och skicka in din ansökan här.

Frågor?

Här kan du läsa mer om alla våra residensstipendier och skicka in din ansökan senast 15 maj 2024.

För närmare information om residensstipendierna kan du kontakta vår ombudsman Åsa Rosenberg, asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi.

Förlängd ansökningstid till Labbet

På Labbets Instagram @labbet.rf kan du inspireras av tidigare residenskonstmärers berättelser. Bilden är tagen av residenskonstnären Fabian Silén.