Tillbaka
16.4.24   (Redigerad 2.5.24)   |   Evenemang

Digital kompetens i småbarnspedagogik och förskola

Hur tar sig digital kompetens uttryck i de lägre åldrarna? Det berättar forskarna Alexandra Nordström och Linda Mannila i vårt inspelade webbseminarium Kvalitativ skärmtid för alla – digital kompetens i småbarnspedagogiken och förskolan

Du kan även titta på webbseminariet direkt på vår YouTube-kanal.

Under den cirka 40 minuter långa sändningen berättar forskarna Linda Mannila och Alexandra Nordström om sin färska granskning av digital kompetens och användningen av digitala verktyg i svenskspråkiga daghem och förskolor. Utredningen ger en omfattande bild av arbetet som redan görs och presenterar också rekommendationer.

Mattias Fagerholm, journalist och chefredaktör på tidningen Läraren, leder diskussionen.

Webbseminariet passar särskilt dig som jobbar inom småbarnspedagogik, förskola eller utbildningsadministration, men också studerande, vårdnadshavare och andra intresserade.

Läs också utredningen

Här kan du läsa hela utredningen www.kulturfonden.fi/publikationer.

Utredningen och seminariet är finansierade av Svenska kulturfonden. De är en uppföljning på Linda Mannilas rapport Digital kompetens i Svenskfinland – nulägesanalys och goda modeller som fokuserade på den grundläggande utbildningen och publicerades 2021.

Digital kompetens i småbarnspedagogik och förskola