Tillbaka
10.4.24   (Redigerad 18.4.24)   |   Nyheter

Systrarna Standertskjölds donation är en positiv utmaning för Svenska kulturfonden

Till vänster ser vi Lise Standertskjöld och till höger Thelma Standertskjöld.


Thelma och Lise Standertskjölds fond är en av Svenska kulturfondens allra största specialfonder. Fonden, som sedan 1980-talet stöder svenskspråkiga skådespelare och konstnärer, har idag en så stor avkastning att Kulturfonden fått leta efter nya sätt för att följa donatorernas vilja. Nu kan konstnärer och skådespelare också söka stipendier för rehabilitering, rekreation och friskvård.

– Thelma och Lise Standertskjölds fond är ett angenämt problem för oss. Fondens avkastning har ökat rejält under de senaste fem åren – i år delar vi ut 0,7 miljoner euro och beloppet ser ut att stiga. Det ställer nya krav på utdelningen ur fonden. Vi måste helt enkelt hitta flera bra sätt att stödja skådespelare och konstnärer enligt systrarnas testamente, säger Åsa Juslin som är Kulturfondens ledande ombudsman inom kultur.

Via Thelma och Lise Standertskjölds fond har Kulturfonden sedan 1980-talet erbjudit stipendielägenheter för konstnärer och skådespelare. Fonden finansierar också konstnärers arbetsstipendier, projektbidrag och residensvistelser och under pandemiåren gick nästan 0,9 miljoner euro till de konstnärer som drabbades hårt ekonomiskt.

I höstas lanserade Kulturfonden systrarna Standertskjölds stipendier för rekreation, rehabilitering och friskvård för konstnärer och skådespelare. Då beviljades nästan 300 rekreations- och rehabiliteringsstipendier på sammanlagt cirka 400 000 euro. Rekreationsstipendierna möjliggör bland annat resor, vandringar och vistelser i skärgården. Rehabiliteringsstipendier gick till fysioterapi, psykoterapi, tandläkarbesök och glasögon.

– Vi finansierar normalt projekt och verksamhet, inte rekreation och anskaffningar. Men systrarna Standertskjöld valde att stödja rekreation och rehabilitering för skådespelare och konstnärer och vi gör vårt bästa för att dela ut avkastningen enligt testamentet. Och visst behövs stipendierna – många konstnärer har en trängd ekonomi, det syns tydligt i ansökningarna, säger Åsa Juslin.

Nu i april tar Kulturfonden igen emot ansökningar om systrarna Standertskjölds stipendier.

Om Systrarna Standertskjölds stipendium för rekreation, rehabilitering och friskvård

Om Lise och Thelma Standertskjölds fond

  • Lise och Thelma Standertskjöld föddes på 1890-talet. Lise var bildkonstnär och skådespelare; Thelma var skulptör.
  • Enligt systrarnas gemensamma testamente skulle deras egendom gå till Svenska kulturfonden inom Svenska Litteratursällskapet. Villkoret var att deras hemgård Elfvik i Helsingfors skulle bli ett rekreations- eller ålderdomshem för svenskspråkiga skådespelare och konstnärer. Om en försäljning av Elfvik blev nödvändig skulle man istället starta ett hem för samma ändamål, men på annan plats.
  • Efter systrarnas död 1981 var Villa Elfvik inte längre lämplig som boende för äldre och gården såldes.
  • Samma år skaffades i stället de första stipendielägenheterna inom Thelma och Lise Standertskjölds fond. Idag omfattar kapitalet sammanlagt över 50 stipendielägenheter, många så kallade servicelägenheter, för svenskspråkiga skådespelare och konstnärer.
  • I fondens stadgar som utarbetades 1982 i samarbete med bland annat jurister nämns lägenheter men också stipendier för rekreation, rehabilitering och friskvård för både pensionerade och yrkesverksamma skådespelare och konstnärer.
  • Fondens utdelning har de senaste åren varit cirka 600 000 euro per år, men utdelningen ökar nu.

Pressmeddelande 10 april 2024

Noggrannare information:

Åsa Juslin (kommentarer)
ledande ombudsman, kultur
050 325 0825
asa.juslin(at)kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Systrarna Standertskjölds donation är en positiv utmaning för Svenska kulturfonden