Tillbaka
2.4.24   |   Nyheter

Sök Systrarna Standertskjölds stipendier i april

På bilden ser vi Thelma Standertskjöld försjunken i en bok. Fotot är taget ur Håkan Mattlins bok "Thelma & Lise - de konstnärliga systrarna Standertskjöld på Elfvik och deras fond".

I april kan du som är professionell skådespelare eller konstnär ansöka om rehabiliterings-, rekreations- och friskvårdsstipendier. Bidragen kommer ur Systrarna Standertskjölds specialfond.

Lise och Thelma Standertskjölds specielfond

Stipendierna beviljas ur en av Kulturfondens största specialfonder, Lise och Thelma Standertskjölds fond. Fonden upprättades genom systrarnas gemensamma testamente år 1955 och Lise Standertskjölds tilläggstestamente år 1964.

Lise (1893-1974) och Thelma (1897-1957) växte upp och bodde på Villa Elfvik i Esbo. Systrarna var båda konstnärer – Lise var bildkonstnär och Thelma skulptör – och ville med sin donation erbjuda rekreation och pensionärsbostäder för skådespelare och konstnärer.

Vem kan söka?

Rehabiliteringsstipendierna är för både mental och fysisk omsorg, medan de personliga rekreationsstipendierna är för aktiviteter som främjar hälsa och välmående, ger inspiration och stärker möjligheterna att fortsätta skapa. Friskvårdsstipendierna är för att främja professionella skådespelares och konstnärers välmående.

Du som söker ska vara professionell skådespelare eller konstnär och antingen yrkesverksam eller pensionerad. Vi definierar målgruppen enligt samma principer som statens centralkommission för konst tillämpar:

 • scenkonst (regissörer, skådespelare, danskonstnärer, scenpersonal och övriga teaterarbetare)
 • bildkonst (målare, grafiker, skulptörer)
 • konsthantverk (konsthantverkare)
 • tonkonst (kompositörer, dirigenter, musikutövare)
 • skönlitteratur (författare, kritiker, översättare)
 • film- och fotokonst (regissörer, filmfotografer, skådespelare)

Du måste dessutom vara svenskspråkig och bosatt i Finland eller i huvudsak arbeta på svenska i Finland. Vi prioriterar frilansare.

Vi beviljar inte stipendierna för projektverksamhet.

Systrarna Standertskjölds rehabiliteringsstipendium

Under 60-åriga och yrkesverksamma konstnärer kan få

 • högst 2 000 euro för anskaffningar som behövs av medicinska orsaker, till exempel glasögon eller hörapparater men inte övriga anskaffningar.

Över 60-åriga och pensionerade konstnärer kan få

 • högst 8 000 euro för rehabiliterande åtgärder, tandvård och annan specialistvård ELLER
 • högst 5 000 euro för anskaffningar som behövs av medicinska orsaker, till exempel glasögon eller hörapparater men inte övriga anskaffningar.

Läs mera och ansök om ett rehabiliteringsstipendium här.

Systrarna Standertskjölds rekreationsstipendium

Du kan få

 • högst 3 000 euro om du är över 60 år och pensionerad konstnärer
 • högst 1 500 euro om du är yrkesverksam konstnär upp till 60 år

Rekreationsstipendiet är inte för dagtraktamenten eller mat och kan endast i särskilda fall delvis användas för material som är nödvändigt för rekreationen.

Läs mera och ansök om ett rekreationsstipendium här.

Systrarna Standertskjölds friskvårdsstipendium

Du kan få högst 1 000 euro. Du kan ansöka om friskvårdsstipendiet under hela året och får besked ungefär en månad efter att du lämnat in ansökan.

Du kan använda friskvårdsstipendiet till gymkort eller motsvarande som upprätthåller välmåendet, men vi beviljar INTE stipendierna för anskaffningar.

Kom ihåg att spara dina kvitton! Vi kräver undantagsvis att alla bifogar kvitton till sin redovisningen av friskvårdsstipendiet.

Läs mera och ansök om ett friskvårdsstipendium här.

Systrarna Standertskjölds stipendier är INTE för:

 • projektverksamhet
 • dig som nu har arbetsstipendium från Kulturfonden
 • dig som är heltidsstuderande
 • dig som har fått ett rekreationsbidrag från Kulturfonden inom de senaste 12 månaderna

Vässa pennan i april, september eller året runt

Lämna in din ansökan om rehabiliterings- och rekreationsstipendierna i april. I september tar vi nästa gång emot ansökningar om stipendierna. Du kan ansöka om friskvårdsstipendiet under hela året.

PÅ bilden syns två gamla svartvita porträttfotografier av systrarna Standertskjöld.
Sök Systrarna Standertskjölds stipendier i april