Systrarna Standertskjölds rekreationsstipendium

Specialstipendium för personlig rekreation för professionella skådespelare och konstnärer. Med rekreation avser vi aktiviteter som främjar din hälsa och ditt välmående samt ger inspiration och stärker dina möjligheter till fortsatt skapande.

Vi beviljar inte stipendierna för projektverksamhet eller för anskaffning av utrustning.

Ansökningstiden

1-30.4 och 1-30.9
Vi beviljar inte stipendiet för projektverksamhet.

Kriterier

Stipendiet är för rekreation för professionella skådespelare och konstnärer, både yrkesverksamma och pensionerade. För att få stipendiet ska du vara svenskspråkig bosatt i Finland eller i huvudsak arbeta på svenska i Finland. Vi prioriterar frilansare.

Med rekreation avser vi aktiviteter som främjar din hälsa och ditt välmående samt ger inspiration och stärker dina möjligheter till fortsatt skapande.

Stipendiet kan användas för
• aktiviteter som främjar din hälsa och välmående
• resor (max 1 resa/stipendium)

Om du söker stipendiet för en resa, vänligen observera att ansökan ska innehålla konkreta planer för resan. Stipendiet kan användas för rese- och logikostnader. Stipendiet är personligt och kan inte användas för att täcka andra familjemedlemmars kostnader.

Observera att bidrag inte ges för dagtraktamenten, mat eller allmänna levnadskostnader. Bidrag beviljas inte heller för hyra av arbetsutrymmen eller motsvarande.

Du kan inte ansöka om stipendiet om:
• du för närvarande har arbetsstipendium från Kulturfonden
• du är heltidsstuderande

Minst 12 månader mellan beviljade bidrag
Om du fått ett rekreationsbidrag från Kulturfonden tidigare ska det ha gått åtminstone 12 månader sedan du fick det senaste bidraget innan du kan beviljas ett nytt stipendium. Vi prioriterar sökande som inte fått bidrag tidigare.

Summa

• max 1 500 euro för yrkesverksamma upp till 60 år
• max 3 000 euro för personer över 60 år och pensionärer

Observera att bidrag inte ges för anskaffningar, dagtraktamenten, mat eller allmänna levnadskostnader.

Besked om beslut

Vi ger besked inom två månader efter ansökningsfristen.

Redovisning

Redovisa för hur du har använt stipendiet inom ett år efter att du lyft det.

OBS! Du ska bifoga kvitton till redovisningen.

Obs!

Vi beviljar inte stipendiet för projektverksamhet.

Lise och Thelma Standertskjölds fond
Stipendierna beviljas ur en av Kulturfondens största specialfonder, Lise och Thelma Standertskjölds fond. Fonden upprättades genom systrarnas gemensamma testamente år 1955 och Lise Standertskjölds tilläggstestamente år 1964.

Lise (1893-1974) och Thelma (1897-1957) växte upp och bodde på Villa Elfvik i Esbo. Systrarna var båda konstnärer – Lise var bildkonstnär och Thelma skulptör – och ville med sin donation erbjuda rekreation och pensionärsbostäder för skådespelare och konstnärer.

Ursprungligen var det tänkt att Villa Elfvik skulle omvandlas till ålderdomshem, men av praktiska skäl har fonden istället investerat i ett antal pensionärs- och seniorlägenheter. Bland annat Elfvik-ateljélägenheterna på Busholmen i Helsingfors som stod klara år 2017. Du kan läsa mer om lägenheterna och möjligheterna att ansöka om en bostad här.
För mera information, kontakta:

Åsa Juslin

asa.juslin(at)kulturfonden.fi