Systrarna Standertskjölds stipendium

Specialstipendium för rekreation, rehabilitering och personlig friskvård för professionella skådespelare och konstnärer.

Notera vänligen att stipendier inte beviljas för projektverksamhet.

Ansökningstiden

19.4-17.5.2022
Coronakrisen har drabbat konstnärer – speciellt scenkonstnärer som systrarna ömmade särskilt för – mycket hårt. Därför utlyser Kulturfonden nu, helt i systrarna Standertskjölds anda, ett specialstipendium för rekreation, rehabilitering och personlig friskvård för professionella skådespelare och konstnärer.

Med stipendiet hoppas vi kunna bidra till att göra livet litet drägligare under en svår period. Stipendiet förutsätter inte att konstnärerna utför något särskilt projekt. Stipendier beviljas inte för projektverksamhet.

Kriterier

Bidraget är avsett för professionella skådespelare och konstnärer, både yrkesverksamma och pensionerade. För att kunna få stipendiet ska du vara svenskspråkig bosatt i Finland eller i huvudsak arbeta på svenska i Finland. Frilansare prioriteras.

Stipendiet är avsett för:
• personlig friskvård, rehabilitering och rekreation
• även anskaffningar som främjar rekreation, friskvård och rehabilitering omfattas

Du kan inte ansöka om stipendiet om:
• du för närvarande har arbetsstipendium från Kulturfonden
• du är heltidsstuderande

Lise och Thelma Standertskjölds fond
Stipendierna beviljas ur en av Kulturfondens största specialfonder, Lise och Thelma Standertskjölds fond. Fonden upprättades genom systrarnas gemensamma testamente år 1955 och Lise Standertskjölds tilläggstestamente år 1964.

Lise (1893-1974) och Thelma (1897-1957) växte upp och bodde på Villa Elfvik i Esbo. Systrarna var båda konstnärer – Lise var bildkonstnär och Thelma skulptör – och ville med sin donation erbjuda rekreation och pensionärsbostäder för skådespelare och konstnärer.

Ursprungligen var det tänkt att Villa Elfvik skulle omvandlas till ålderdomshem, men av praktiska skäl har fonden istället investerat i ett antal pensionärs- och seniorlägenheter. Det senaste tillskottet är Elfvik-ateljélägenheterna på Busholmen i Helsingfors som stod klara år 2017. Du kan läsa mer om lägenheterna och möjligheterna att ansöka om en bostad här.

Summa

Högst 2 000 euro.

Besked om beslut

Besked ges inom maj månad.
Uppdatering 2.6 2022: På grund av stort antal ansökningar ges besked först i vecka 23.

Redovisning

Redovisa för hur ni har använt bidraget inom ett år efter att stipendiet har lyfts. Bifoga inte kvitton till redovisningen, men spara dem under två år för en eventuell kontroll.

Obs!

Notera vänligen att stipendier inte beviljas för projektverksamhet.
För mera information, kontakta:

Åsa Juslin

asa.juslin(at)kulturfonden.fi