Stipendielägenheter

Kulturfonden äger stipendielägenheter i Victoriakvarteret på Busholmen i Helsingfors, i Majblomman i Helsingfors och i Vindängen i Esbo. Stipendielägenheterna ägs via Lise och Thelma Standertskjölds specialfond och är främst avsedda för svenskspråkiga konstnärer och skådespelare.

Har du frågor om stipendielägenheterna? Kontakta Kulturfondens fastighetschef Joel Johansson (joel.johansson(at)kulturfonden.fi, 050 354 0802).

Elfvikateljéerna i Victoriakvarteret

Bild: Magnus Lindberg

Elfvik-ateljéerna hyrs ut som stipendiebostäder till svenskspråkiga professionella konstnärer och skådespelare. Stipendierna beviljas för förtjänstfull verksamhet som skapande konstnär. Lägenheterna hyrs ut på fem år.

I mars 2017 utsågs fjorton stipendiater som fick flytta in i Kulturfondens Elfvik-ateljéer i Victoriakvarteret i Helsingfors. Ateljélägenheter stod klara för inflyttning under våren 2017.

Alla lägenheter i Victoriakvarteret är uthyrda och nästa stipendieperiod börjar under år 2022. Eftersom lägenheter ibland blir lediga innan femårsperioden är slut, är ansökningsformuläret öppet hela året på vår webbplats. Du ansöker om en stipendielägenhet via formuläret i länken: Victoria-kvarteret, bostadsansökan

Vi publicerar stipendiaternas namn i samband med beslutet om att bevilja en stipendielägenhet.

Vi kan inte bevilja en Elfvik-stipendiat ett av Kulturfondens arbetsstipendier under perioden som hen bor i en stipendiebostad.

Läs mera om Elfvik-ateljéerna och uthyrningen här:

Frågor och svar om Elfvik-ateljéerna

Vem får bo i Elfvik-ateljéerna?
Elfvik-ateljéerna hyrs ut som stipendiebostäder till svenskspråkiga professionella konstnärer och skådespelare. Ateljéstipendierna beviljas för förtjänstfull verksamhet som skapande konstnär.

Vem utser Elfvik-stipendiaterna
En av Kulturfondens styrelse utsedd arbetsgrupp beslutar om lägenhetsstipendiaterna. Arbetsgruppen består av Kulturfondens vd, kulturombudsman och fastighetschef. Besluten registreras i styrelsens protokoll. Då vi har tagit beslut, kontaktar vi alla sökande.

Hur stora är lägenheterna?
Ateljélägenheternas storlek varierar mellan 68,5 och 106,5 m². Bekanta dig med planritningarna för bostäderna här.

Vad är hyran?
Hyran består av bostadsvederlag och en mindre förhöjning.

Hur länge får jag bo i en stipendielägenhet?
Ateljélägenheterna hyrs ut på fem år.

Finns det tillgång till parkering och förråd?
Invånarna kan hyra parkeringsplatser i angränsande parkeringsanläggningar. Alla lägenheter har ett lägenhetsförråd i huset.

Är lägenheterna ljudisolerade?
Lägenheterna i Victoriakvarteret är ljudisolerade enligt normal standard i våningshus.

Finns det bastu?
Alla invånare har tillgång till en gemensam bastu i huset.

Seniorlägenheterna i Majblomman och Vindängen

Kulturfonden äger 33 lägenheter i Folkhälsans seniorhus Majblomman i Helsingfors och i Vindängen i Esbo. Lägenheterna är främst avsedda för skådespelare och konstnärer (enligt de definitioner som statens centralkommission för konst tillämpar).

Här kan du bekanta dig med reglerna för uthyrning av stipendielägenheter i Majblomman och Vindängen:

Kulturfonden utser stipendiater till lägenheter i Majblomman och Vindängen. Om du vill anmäla dig till intresselistan, kan du fylla i en intresseanmälan via länken: Bostadsansökan för Standertskjölds seniorbostäder

Allmänna regler för stipendielägenheterna

Observera att vi inte kan bevilja arbetsstipendium till invånare i en stipendielägenhet.

Lägenhetsstipendiaterna får inte hyra ut lägenheten i andra hand eller överlåta användningsrätten till en annan person. Läs mera om hur stipendierna beviljas i länken till reglerna nedan.

Här kan du bekanta dig med registerbeskrivningen för alla våra stipendielägenheter inom den Standertskjöldska fonden: länk till registerbeskrivningen

Lise och Thelma Standertskjölds fond

Kulturfonden äger stipendielägenheterna via Lise och Thelma Standertskjölds specialfond.

Lise och Thelma Standertskjölds fond grundades i enlighet med systrarna Lise och Thelma Standertskjölds inbördes testamente 31.5.1955 och Lise Standertskjölds tilläggstestamente 19.12.1965. Testamentets bestämmelser fullföljs genom att medlen i första hand används till  bostäder ”för svenskspråkiga skådespelare och konstnärer i Finland, vilka är i behov av rekreation, vård eller pensionärsbostäder”.

Övriga hyreslägenheter

Om du är intresserad av en hyresbostad till marknadsvillkor – alltså inte en stipendielägenhet – kan du kontakta Svenska litteratursällskapet. På SLS webbplats hittar du noggrannare instruktioner.