Stipendielägenheter

Kulturfonden äger via Lise och Thelma Standertskjölds specialfond stipendielägenheter i Victoriakvarteret, Majblomman och Vindängen. Läs mera om lägenheterna och specialfonden nedan.

Observera att vi inte kan bevilja arbetsstipendium till invånare i en stipendielägenhet.

Här kan du bekanta dig med registerbeskrivningen för alla våra stipendielägenheter inom den Standertskjöldska fonden:

Elfvikateljéerna

I mars 2017 utsågs fjorton stipendiater som får flytta in i Svenska kulturfondens Elfvik-ateljéer i Victoriakvarteret i Helsingfors. Ateljélägenheter stod klara för inflyttning under våren 2017. Kulturfonden utser också stipendiater för lägenheter i Majblomman och Vindängen. Läs mera om dem längst ned på sidan.

Elfvik-ateljéerna hyrs ut som stipendiebostäder till svenskspråkiga professionella konstnärer. Stipendierna beviljas för förtjänstfull verksamhet som skapande konstnär.

Vi publicerar Elfvik-stipendiaternas namn i samband med beslutet om att bevilja en stipendielägenhet.

Vi kan inte bevilja en Elfvik-stipendiat ett av Kulturfondens arbetsstipendier under perioden som hen bor i en stipendiebostad.

Frågor och svar om Elfvik-ateljéerna

Är du intresserad av att bo i en av ateljélägenheterna? Läs mera i våra frågor och svar nedan.

Vem får bo i Elfvik-ateljéerna?
Elfvik-ateljéerna hyrs ut som stipendiebostäder till svenskspråkiga professionella konstnärer. Ateljéstipendierna beviljas för förtjänstfull verksamhet som skapande konstnär.

Lägenhetsstipendiaterna får inte hyra ut lägenheten i andra hand eller överlåta användningsrätten till en annan person. Läs mera om hur stipendierna beviljas i länken till reglerna nedan.

Hur stora är lägenheterna?
Ateljélägenheternas storlek varierar mellan 68,5 och 106,5 m². Bekanta dig med planritningarna för lägenheterna här: Bektana dig med planritningarna för bostäderna här.

Vad är hyran?
Hyran består av bostadsvederlag och en mindre förhöjning.

Hur länge får jag bo i en stipendielägenhet?
Ateljélägenheterna hyrs ut på fem år, men för en konstnär som uppnått pensionsålder är hyrestiden inte tidsbunden.

Vem utser Elfvik-stipendiaterna
Kulturfondens sakkunniga och styrelse behandlar intresseanmälningarna. Då vi har tagit beslut, kontaktar vi dem som anmält intresse.

Finns det tillgång till garage och förråd?
I Victoria-kvarteret finns några bilplatser till stipendiaternas förfogande. Rymliga förrådsutrymmen finns inte i huset. Eventuellt får invånarna tillgång till mindre förråd i eller i anslutning till huset.

Är lägenheterna ljudisolerade?
Lägenheterna i Victoriakvarteret är ljudisolerade enligt normal standard i våningshus.

Vill du veta mera?
Läs mera om Elfvik-ateljéerna och uthyrningen här: Regler för uthyrning av Elfvikateljéerna

Intresserad?
Alla lägenheter i Victoriakvarteret är uthyrda. Nästa 5-årsperiod börjar år 2022. Om du ändå vill anmäla dig till intresselistan, kan du fylla i en intresseanmälan via nedanstående länk:

Victoria-kvarteret, bostadsansökan

Seniorlägenheter i Majblomman och Vindängen

Fonden äger också 33 lägenheter i Folkhälsans seniorhus Majblomman i Helsingfors och i Vindängen i Esbo. Lägenheterna är främst avsedda för skådespelare och konstnärer (enligt de definitioner som statens centralkommission för konst tillämpar).

Om du vill anmäla dig till intresselistan, kan du fylla i en intresseanmälan via nedanstående länk:

Bostadsansökan för Standertskjölds seniorbostäder

Här kan du bekanta dig med reglerna för uthyrning av stipendielägenheter i Majblomman och Vindängen: Regler för uthyrning av Standertskjöld.

Lise och Thelma Standertskjölds fond

Kulturfonden äger bostäderna i Victoriakvarteret via Lise och Thelma Standertskjölds specialfond.

Lise och Thelma Standertskjölds fond grundades i enlighet med Lise och Thelma Standertskjölds inbördes testamente 31.5.1955 och Lise Standertskjölds tilläggstestamente 19.12.1965. Testamentets bestämmelser fullföljs genom att medlen i första hand används till  bostäder ”för svenskspråkiga skådespelare och konstnärer i Finland, vilka är i behov av rekreation, vård eller pensionärsbostäder”.

Övriga hyreslägenheter

Om du är intresserad av en hyresbostad till marknadsvillkor – alltså inte en stipendielägenhet, kan du kontakta Svenska litteratursällskapet. På SLS webbplats hittar du noggrannare instruktioner.