Systrarna Standertskjölds rehabiliteringsstipendium

Specialstipendium för rehabilitering (mental och fysisk omsorg ) för professionella skådespelare och konstnärer.

Vi beviljar inte stipendiet för projektverksamhet.

Ansökningstiden

1-30.4 och 1-30.9

Kriterier

Stipendiet är för rehabilitering för professionella skådespelare och konstnärer, både yrkesverksamma och pensionerade. För att få stipendiet ska du vara svenskspråkig och bosatt i Finland eller i huvudsak arbeta på svenska i Finland. Vi prioriterar frilansare.

Med rehabilitering avser vi mental och fysisk omsorg.

Stipendiet är avsett för rehabilitering av skådespelare och konstnärer.

Yrkesverksamma konstnärer som är under 60 år kan söka max 2 000 euro för:
• rehabilitering (t.ex. fysioterapi, psykoterapi)
• rehabiliterande åtgärder, t.ex. tandvård samt för annan specialistvård
• anskaffningar som behövs av medicinska orsaker (till exempel glasögon, olika typer av hörapparater) men inte övriga anskaffningar. Vi ger inte bidrag för solglasögon med styrka.

Pensionerade konstnärer och yrkesverksamma konstnärer som är 60 år fyllda kan söka max 8 000 euro för
• rehabilitering (t.ex. fysioterapi, psykoterapi)
• rehabiliterande åtgärder, t.ex. tandvård samt för annan specialistvård
eller
max 5 000 euro för anskaffningar som behövs av medicinska orsaker (till exempel glasögon, olika typer av hörapparater). Bidrag ges inte för övriga anskaffningar. Vi ger inte bidrag för solglasögon med styrka.

Du kan inte ansöka om stipendiet om:
• du för närvarande har arbetsstipendium från Kulturfonden
• du är heltidsstuderande

Minst 12 månader mellan beviljade bidrag
Om du fått ett rehabiliteringsbidrag från Kulturfonden tidigare ska det ha gått åtminstone 12 månader sedan det senaste bidraget innan du kan beviljas ett nytt stipendium. Vi prioriterar sökande som inte fått bidrag förut.

Summa

Se ovan.

Besked om beslut

Vi ger besked inom två månader efter ansökningstiden.

Redovisning

Redovisa för hur du har använt stipendiet inom ett år efter att du har lyft det.

OBS! Du ska bifoga kvitton till redovisningen.

Obs!

Notera att vi inte beviljar stipendiet för projektverksamhet.

Lise och Thelma Standertskjölds fond
Stipendierna beviljas ur en av Kulturfondens största specialfonder, Lise och Thelma Standertskjölds fond. Fonden upprättades genom systrarnas gemensamma testamente år 1955 och Lise Standertskjölds tilläggstestamente år 1964.

Lise (1893-1974) och Thelma (1897-1957) växte upp och bodde på Villa Elfvik i Esbo. Systrarna var båda konstnärer – Lise var bildkonstnär och Thelma skulptör – och ville med sin donation erbjuda rekreation och pensionärsbostäder för skådespelare och konstnärer.

Ursprungligen var det tänkt att Villa Elfvik skulle omvandlas till ålderdomshem, men av praktiska skäl har fonden istället investerat i ett antal pensionärs- och seniorlägenheter. Det senaste tillskottet är Elfvik-ateljélägenheterna på Busholmen i Helsingfors som stod klara år 2017. Du kan läsa mer om lägenheterna och möjligheterna att ansöka om en bostad här.
För mera information, kontakta:

Åsa Juslin

asa.juslin(at)kulturfonden.fi