Systrarna Standertskjölds friskvårdsstipendium

Friskvårdsstipendium för att främja professionella skådespelares och konstnärers välmående.

Notera att vi inte beviljar stipendiet för projektverksamhet eller anskaffningar.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid

Kriterier

Friskvårdsstipendierna är för professionella skådespelare och konstnärer, både yrkesverksamma och pensionerade. För att få stipendiet ska du vara svenskspråkig, bosatt i Finland eller i huvudsak arbeta på svenska i Finland. Vi prioriterar frilansare.

Stipendiet:
• är avsett för att främjande välmående
• kan användas till gymkort och motsvarande som upprätthåller välmåendet
• får inte användas för anskaffningar

Du kan inte ansöka om stipendiet om:
• du för närvarande har arbetsstipendium från Kulturfonden
• du är heltidsstuderande

Minst 12 månader mellan beviljade stipendier
Om du har fått ett friskvårdsstipendium från Kulturfonden tidigare ska det ha gått åtminstone 12 månader sedan det senaste stipendiet innan du kan beviljas ett nytt. Vi prioriterar sökande som inte fått bidrag eller stipendium förut.

Summa

Högst 1 000 euro

Besked om beslut

Vi ger besked cirka en månad efter att du har lämnat in din ansökan.

Redovisning

Redovisa för hur du har använt stipendiet inom ett år efter att du har lyft det.

OBS! Du ska bifoga kvitton till redovisningen.

Obs!

Notera att vi inte beviljar stipendiet för projektverksamhet.

Lise och Thelma Standertskjölds fond
Stipendierna beviljas ur en av Kulturfondens största specialfonder, Lise och Thelma Standertskjölds fond. Fonden upprättades genom systrarnas gemensamma testamente år 1955 och Lise Standertskjölds tilläggstestamente år 1964.

Lise (1893-1974) och Thelma (1897-1957) växte upp och bodde på Villa Elfvik i Esbo. Systrarna var båda konstnärer – Lise var bildkonstnär och Thelma skulptör – och ville med sin donation erbjuda rekreation och pensionärsbostäder för skådespelare och konstnärer.

Ursprungligen var det tänkt att Villa Elfvik skulle omvandlas till ålderdomshem, men av praktiska skäl har fonden istället investerat i ett antal pensionärs- och seniorlägenheter. Det senaste tillskottet är Elfvik-ateljélägenheterna på Busholmen i Helsingfors som stod klara år 2017. Du kan läsa mer om lägenheterna och möjligheterna att ansöka om en bostad här.
För mera information, kontakta:

Åsa Juslin

asa.juslin(at)kulturfonden.fi