Tillbaka
1.7.24   |   Nyheter

Språkexamen i finska för statsförvaltningen blir gratis

Undervisnings- och kulturministeriet meddelar att språkexamina som påvisar kunskaper i svenska för statsförvaltningens personal nu blir gratis. Ändringen träder i kraft den 1 juli. Det innebär att Svenska kulturfondens bidragsform Språkexamen i finska för statsförvaltningen inte längre behövs.

Sedan år 2021 har man kunnat ansöka om bidrag från Svenska kulturfonden för examensavgiften för språkexamen i finska för statsförvaltningen. Med bidragsformen ville vi göra det lättare för svenskspråkiga personer att söka tjänster där avlagd språkexamen i finska är ett krav.

Eftersom examen nu är avgiftsfri upphör bidragsformen.

Här kan du läsa mer om lagändringen.

Språkexamen i finska för statsförvaltningen blir gratis

Foto: Hanne Salonen / Riksdagen