Tillbaka
13.5.24   (Redigerad 15.5.24)   |   Evenemang

Installationer

Läs mer om våra installationer nedan.

Rälsen (Kisko)

Konstnär: Saku Liimatainen

Rälsen är en audiovisuell installation som undersöker mötet mellan olika kulturer och utvecklingen av dem, som ständigt föränderliga signaler. På en miniatyrjärnväg går ett tåg som skapar förändringar i det elektromagnetiska fältet. Det här förändrar i sin tur ljudlandskapet. Den visuella effekten skapas av reflekterande material som omvandlar tågets rörelser till ljusprojektioner.

Installationen beskriver hur kulturer möts och utvecklas i ett ständigt flöde som föder nya tankar och idéer.

Tvättstugan (Semimat Pesu)

Konstnär: Saku Liimatainen

Ljudinstallationen Tvättstugan (Semimat Pesu) består av flera tvättmaskiner där tvättrummornas rörelser kontrolleras av en digital sequencer*. Tvättmaskinernas ljud varierar beroende på vilken ”tvätt” de laddats med och rytmen som skapas av sequencern.

Tvättstugor är sociala och kulturella miljöer där olika människor, och ibland till och med också djur, samlas. Besökarna har ett gemensamt mål – att ta hand om sin tvätt. Ibland kan föremål som glömts i fickor uttrycka sig högljutt medan tvättmaskinerna kör sina program.

* En sequencer är ett verktyg som kontrollerar information för elektroniska musikinstrument, till exempel ett datorprogram för att spela in, spela upp och redigera toner.

Speglingar i rörelse (Reflections in Motion)

Konstnärer: Monika Hauck & Otso Kauniskangas

Välkommen till ett interaktivt videobås där skärmen reflekterar mer än bara bilden av dig själv.

Dina rörelser startar en kedjereaktion som förvränger bilden av dig och allt omkring dig. Du ser dig själv som genom en spegel där allting förändras genast du rör dig.  Kasta dig ut i ett visuellt äventyr som uppmuntrar dig att begrunda dina olika identiteter och hur de uppfattas av andra.

Respons handlar om förmedling av information – output blir input. De här mekanismerna finns på många olika områden – biologi, ekologi, sociala system, teknik, ekonomi, datavetenskap och ljudsyntes. Respons kan vara både kaotisk och kausal. Den kan leda till något oförutsägbart och små förändringar kan få omfattande följder. Men varje kaos har också en resonanspunkt där ljud och slumpmässighet blir toner och former.

Opaque

Konstnär: Jonatan Snapir

Installationen avslöjar ljudet från elektroniska apparater som omger oss. Apparaterna skapar en oavbruten ström av signaler som vi inte kan höra. Signalerna bildar ett nytt språk som strålar ut från våra fickor, hem och städer och överskrider nationella och kulturella gränser. I den här installationen är du välkommen att utforska det elektroniska språket med hjälp av dina egna apparater. Systemet översätter deras tysta budskap till ljud och ljus som vi kan uppleva.

Gör så här

Lägg din telefon, surfplatta eller smartklocka nära sensorerna som hänger från installationen. Med hjälp av sensorerna hör du de signaler som din apparat ger upphov till. Signalerna varierar beroende på hur du placerar din apparat.

Fyra personer kan samtidigt utforska och uppleva ljudet och ljuset som installationen skapar.

Mass Invection

Konstnärer: Monika Hauck & Otso Kauniskangas      

Teknisk produktionsassistans: Tina Cerpnjak

I installationen skapar ljudinspelningar och fysisk beröring ett audiovisuellt ekosystem som förändras beroende på din input.

Installationen visualiserar hur mänskligt språk blir artificiell intelligens. Det du säger återskapas som biomorfiska enheter som långsamt tar över väggarna i rummets ljudmiljö, likt mögel och bakterier som sprider sig. Under kvällens gång blir publikens sinnesstämningar synliga genom cellernas individuella och kollektiva färg, rörelse och beteende.

Med hjälp av våra känslor fyller installationen långsamt väggarna. Under tiden kan vi fundera över hur våra tankar och ord påverkar omgivningen. Vilken effekt får energin som vi utstrålar genom vårt verbala och fysiska språk? Hur kan framtidens maskiner översätta och tolka våra tankar och känslor?

Du kan interagera med installationen på två sätt:

1. Spela in ditt ljudspår via mikrofonen som står framställd intill installationen. Ljudspåret anonymiseras och blir en del av både en ljudmiljö och visuell helhet.

2. Rör vid aluminiumplattorna för att se vad som händer.

Så här spelar du in ditt ljudspår

1. Tryck på knappen och håll den nedtryckt för att göra en inspelning. Inspelningen avslutas automatiskt efter tio sekunder.

2. Tala – dela en känsla, ett klagomål, en glad tanke, en konstig dröm, ett aktuellt minne. Det du delar når bara oss och vi bevarar din hemlighet, men fragment av inspelningarna bildar en helhet.

  • Dela din berättelse när det är din tur.
  • Om du vill dela flera berättelser, måste du vänta en stund innan du kan fortsätta. Det tar en stund för maskinen att smälta din information.
  • Låt maskinen ta hand om din ilska och din rädsla, ditt vemod och din skam. Visa inte hat och diskriminera inte.
  • Tack för att du bidrar till installationen.
Installationer