Tillbaka
12.2.24   (Redigerad 4.3.24)   |   Nyheter

Sök stipendium som studerande

Studerar du på heltid vid en högskola eller ett universitet? I februari 2024 kan du ansöka om stipendium från Svenska studiefonden.

“Min utbytesperiod i Japan blev den häftigaste upplevelsen jag någonsin har varit med om, och mina fantastiska tid i Japan skulle inte ha blivit densamma om det inte vore för de stipendier jag fick av organisationer såsom Studiefonden”, säger Timothy Tedestam.

Du som ansöker om ett stipendium ska

  • vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland,
  • vara heltidsstuderande vid ett kandidat- eller magisterprogram vid en högskola eller ett universitet och
  • ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskolor och universitet i Finland och utomlands. 

Du kan få stipendium för:

  • studierelaterade kostnader för heltidsstudier i Finland,
  • heltidsstudier vid en högskola eller ett universitet utomlands om motsvarande utbildning inte erbjuds i Finland och
  • för utbytesstudier och utlandspraktik (minst två månader) som räknas tillgodo i slutexamen.

Stipendium för första examen

Du ska studera för din första examen på samma utbildningsnivå. Till exempel: om du har avlagt kandidatexamen och nu studerar för magisterexamen inom samma utbildningsområde, räknas det här som din första examen.

Studiefonden

  • prioriterar andra, tredje och fjärde årets studerande.
  • beviljar inte stipendier retroaktivt.

Du kan få stipendium från Studiefonden endast en gång.

Anni Eckerman sökte och fick stipendium från Studiefonden år 2023. Hon studerar vid kandidatutbildningen Keramik och glas på Konstfack i Stockholm.

Så här ansöker du

Du hittar noggrannare information om stipendierna på den här webbsidan. Du gör ansökan via Kulturfondens ansökningsprogram. Också på www.studiefonden.fi finns noggrannare information om stipendierna.

Du kan också kontakta Studiefondens ombudsman Katja Zevallos.

Du når Katja:

  • per mejl på kontakt(at)studiefonden.fi
  • per telefon +358 50 554 8800 (må-fre kl. 9.30-13.00).  

Ifjol delade Studiefonden ut stipendium till över nästan 900 studerande.

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan

Studiefondens ombudsman är anställd hos Svenska kulturfonden.

Sök stipendium som studerande