Tillbaka
8.2.24   |   Nyheter

Stiftelsen Dialogpaus fortsätter sin verksamhet åren 2025-2027

De stiftande medlemmarna i Stiftelsen Dialogpaus har beslutat att fortsätta finansiera stiftelsens verksamhet. Dessutom har Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne beviljat ett bidrag till Dialogpaus-stiftelsen.

Stiftelsen Dialogpaus – Erätauko-säätiö – grundades våren 2019 för att tillsammans med andra aktörer som är intresserade av dialog stödja en konstruktiv diskussionskultur i Finland, minska klyftorna i samhället och stärka människors delaktighet. 

Stiftelsen grundades av Jenny och Antti Wihurin rahasto, Sitra, Finska kulturfonden och Svenska kulturfonden.

Arbetet är nu inne på sitt sjätte år och kommer att pågå ännu fram till 2027. Var och en av stiftarna och Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne stöder stiftelsens verksamhet med ett bidrag på 200 000 euro.

Från och med nästa år kommer stiftelsen att fortsätta fokusera på samarbete med media, utbildningssektorn och andra aktörer. 

Stiftelsen kommer till exempel att fortsätta arbeta med Yle i det femåriga projektet “Bra sagt”, som samordnas gemensamt av stiftelsen och Yle. Mer än 180 samarbetspartners är redan med i projektet. Stiftelsen kommer också att fokusera mer på finsk- och svenskspråkigt arbete i skolor, läroanstalter och organisationer.

“Dialogpaus-metoden har fått mycket bra feedback från ungdomar och de har också möjlighet att fungera som facilitatorer för Dialogpaus-diskussioner. Vi har också fått feedback och förslag från ungdomar om hur vi kan förbättra materialet för Dialogpaus-diskussionerna. Vi håller för tillfället på att slutföra ett materialpaket, Dialogpaus för ungdomar”

Laura Arikka, VD, Sitftelsen Dialogpaus

Materialpaketet Dialogpaus för ungdomar har bearbetats med hjälp av feedback stiftelsen fått, erfarenheter från tidigare projekt med ungdomar och ett expertråd som består av sakkunniga från utbildningssektorn. Verktygslådan kommer att publiceras i slutet av mars.

Läs mer om Stiftelsen Dialogpaus arbete här.

***

Helsingfors 8 februari 2024
Dialogpausstiftelsens pressmeddelande

För mer information:

Laura Arikka, verkställande direktör, Stiftelsen Dialogpaus, laura.arikka@eratauko.fi, 0445792686
Susanna Pettersson, styrelseordförande, styrelsen för Stiftelsen Dialogpaus, susanna.pettersson@skr.fi.

Stiftelsen Dialogpaus fortsätter sin verksamhet åren 2025-2027