Tillbaka
23.8.23   (Redigerad 24.8.23)   |   Nyheter

Studiefonden delar ut nästan 900 000 euro till studerande: “Stipendiet är en stor lättnad”

Malin Aulanko studerar utomlands med hjälp av ett stipendium från Studiefonden. Bild: Privat

De ekonomiskt svåra tiderna och möjligheten att åka utomlands igen märktes i år när Svenska studiefonden fick flest ansökningar på 20 år.


– Det är en stor lättnad att veta att jag får ett stipendium, säger studerande Malin Aulanko.

Malin Aulanko studerar biologi på Helsingfors universitet och är en av de nästan 900 studerande som får Studiefondens stipendium. Malin, som på våren inledde sina studier i St. Andrews i Skottland, hör till dem som i år sökte ett stipendium för utbytesstudier.

– Jag hade knappast kunnat åka på utbyte utan stipendiet.

Studier utomlands innebär ofta högre utgifter och mindre inkomster. För många kan ett stipendium vara avgörande när man överväger om ett utbyte över huvud taget är möjligt.

– Utbytesstudier är värdefulla och lärorika, men det kan vara väldigt knepigt att få ekonomin att gå ihop. Möjligheten att jobba och få stöd från Folkpensionsanstalten faller ofta bort då du studerar utomlands.

Flest ansökningar sen 2004

I år delar Svenska studiefonden ut drygt en miljon euro till högskole- och universitetsstuderande och läroinrättningar. Antalet är det största sedan 2004.

– Studerandes ekonomiska svårigheter hänger kvar från pandemitiden då många blev av med sina jobb eller hade färre arbetspass.

Så förklarar Katja Zevallos, ombudsman på Svenska studiefonden, det stora antalet ansökningar. Hon menar även att möjligheten att åka utomlands igen syns i ansökningarna. Drygt hälften av stipendierna beviljas för studier utomlands, och resten för studier i Finland.

– Många har avvaktat med sina utbyten på grund av pandemin. De som inte kom iväg under pandemin har kunnat åka nu.

Vem kan få ett stipendium?

Heltidsstuderande vid högskolor eller universitet kan få ett stipendium från Studiefonden. De sökande ska ha svenska som modersmål eller studiespråk och ha finskt medborgarskap eller vara bosatta i Finland. Man kan beviljas stipendium högst en gång och endast för sin första examen.

Stipendierna för studier eller praktik i Finland är mellan 600 och 1 000 euro. För utbytesstudier är beloppen mellan 800 och 2 000 euro beroende på utlandsvistelsens plats och längd. Studiefonden betalar ut 85 procent av stipendiet genast och 15 procent efter att man godkänt studerandes redovisning över hur stipendiet har använts.

Ungefär 170 000 euro till läroinrättningar

Svenska studiefonden beviljar också svenskspråkiga gymnasier, andra stadiets yrkesskolor och folkhögskolor bidrag för elevstipendier och för extra insatser som stöder elevernas eller studerandes inlärning. I år fick 47 läroinrättningar totalt 170 000 euro att dela ut.

Om Svenska studiefonden

Svenska studiefonden har varje år ansökningstid i januari för läroinrättningar och februari för studerande och beslut om stipendierna tas i maj. Läs mera om Studiefondens kriterier för att bevilja stipendier på Studiefondens webbplats.

Följande stiftelser och föreningar deltar i finansieringen av stipendierna:

  • Föreningen Konstsamfundet rf
  • Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr
  • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr
  • Svenska folkskolans vänner rf
  • Svenska kulturfonden

***

Svenska studiefonden
Den 22 augusti 2023
Pressmeddelande – får fritt publiceras

Ytterligare information och kommentarer

Katja Zevallos
ombudsman
Svenska studiefonden
kontakt(at)studiefonden.fi

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
Svenska kulturfonden
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Sandra Estlander
praktikant

Studiefonden delar ut nästan 900 000 euro till studerande: “Stipendiet är en stor lättnad”