Tillbaka
21.8.23   |   Nyheter

Ska ni renovera ert föreningshus?

Kulturfondens fastighetschef Joel Johansson och ombudsman Åsa Rosenberg bekantade sig i augusti med föreningshus i Åboland. Bild: Carmela Johansson/YLE.

I september kan aktiva föreningar med verksamhet på svenska ansöka om renoveringsbidrag. Vi beviljar bidrag för både renovering och planeringskostnader.

Vilket bidrag passar era behov?

Det finns två olika bidrag för renovering av föreningshus: ett bidrag för konditionsbedömning och planeringskostnader och ett bidrag för genomförande av renovering.

Samma förening kan få båda bidragen, men inte samtidigt. Lämna in skilda ansökningar för de olika bidragen.

Sök bidrag innan renoveringen inleds – vi beviljar inte bidrag retroaktivt.

– Vi ser gärna att föreningen räknar in talkotimmar i budgeten, för det är ett bra sätt att se att föreningen är beredd att sätta in blod, svett och tårar i projektet, säger Johansson. Foto: Carmela Johansson/YLE.

Bidrag för konditionsbedömning och planering

Vi beviljar bidrag för en konditionsbedömning av en opartisk och professionell granskare.

Efter konditionsbedömningen kan föreningen beställa en renoveringsplan av byggnadsplanerare. Om konditionsbedömningen redan är gjord kan föreningen gå direkt till det här skedet.

Vi beviljar inte bidrag för redan utförda arbeten.

Läs mer om Föreningshusrenovering – konditionsbedömning och planering.

Bidrag för renoveringsåtgärder

Det här bidraget ska användas för att täcka kostnader för utomstående experter som föreningen anlitar för att göra renoveringen.

Läs mer om Föreningshusrenovering – renoveringsåtgärder.

Energieffektivt och klimatsmart

Nytt för år 2023 är att vi prioriterar ansökningar där fokus ligger på energieffektiverande åtgärder och klimatsmarta energilösningar. Som dessa räknas till exempel: byte av värmesystem, intelligenta styrlösningar och solpaneler.

Du kan precis som tidigare år även söka bidrag för övriga åtgärder så som fönsterbyte, fasadrenovering eller motsvarande.

Ansök i september och april

Båda renoveringsbidragen har ansökningstid årligen i september och april.

Frågor?

Kontakta gärna vår fastighetschef Joel Johansson, joel.johansson(at)kulturfonden.fi, för närmare information.

Ska ni renovera ert föreningshus?