Tillbaka
28.8.23   (Redigerad 6.9.23)   |   Nyheter

Tolv nya förtroendevalda

Kulturfondens nya förtroendevalda i augusti 2023. Från vänster: Barbara Huldén, Anna Moberg-Jokinen, Victoria Nylund, Lena Sågfors, Ida-Helena Patoranta-Blomberg, Johnny Sandsten, Ingela Bodbacka-Rak, Christine Langinauer, Anton Lindholm, Julia Nyman och Katja Långvik och Gustav Nyström som inte är med på bilden. Foto: Karolina Isaksson

Vi inleder hösten med tolv nya förtroendevalda. Bland våra nya förtroendevalda finns namnstarka personer från utbildnings-, kultur- och organisationsfältet. Alla har utnämnts av Svenska folkpartiets styrelse.

Svenska kulturfondens styrelse, som består av en ordförande, åtta medlemmar och tre ersättare, tar de slutgiltiga besluten om alla bidrag. Också ersättarna deltar aktivt i styrelsearbetet. I styrelsen finns sju kvinnor och fem män.

Mikaela Nylander inleder sitt fjärde år som ordförande i Kulturfondens styrelse.

Ny medlem i delegationen är daghemsföreståndare Anna Moberg-Jokinen från Hyvinge.

Mikael Svarvar inleder sitt fjärde år som ordförande för Kulturfondens delegation. Delegationen är ett rådgivande organ som bistår med sakkunskap i kultur- och utbildningsfrågor. Nio i delegationen är kvinnor och sex är män.

Bekanta dig med Kulturfondens alla förtroendevalda här.

Kulturfonden engagerar också varje år ett fyrtiotal externa sakkunniga inom olika verksamhetsområden. Så här garanterar fonden en professionell grund för styrelsens beslut. Ansökningar med stark regional förankring behandlas i någon av de tre regionala direktionerna, Nylands svenska kulturfond, Åbolands svenska kulturfond och Österbottens svenska kulturfond.

Nya medlemmar i den nyländska direktionen är:

 • Barbara Huldén
 • Christine Langinauer
 • Katja Långvik

Nya medlemmar i den österbottniska direktionen är:

 • Victoria Nylund
 • Lena Sågfors
 • Ida-Helena Patoranta-Blomberg
 • Johnny Sandsten
 • Ingela Bodbacka-Rak
 • Anton Lindholm

Ny medlem i den åboländska direktionen är

 • Julia Nyman
 • Gustav Nyström

De förtroendevalda ska vara väl förtrogna med samhällsfrågor, utbildnings- och kulturfältet, organisationer och regionerna i Svenskfinland. Målsättningen är att olika områden inom utbildnings- och kulturlivet och olika delar av Svenskfinland är företrädda. Också köns- och åldersfördelningen ska vara jämn.

Tolv nya förtroendevalda