Tillbaka
29.8.23   (Redigerad 3.10.23)   |   Nyheter

Sök i september

I september tar vi emot ansökningar om bidrag ur många olika specialfonder och för flera olika aktiviteter. Flera specialfonder har regional anknytning och många riktar sig särskilt till studerande – läs noga och notera vilka som berör dig.

Vill du veta mer om våra specialfonder? Läs gärna texten om våra specialfonder.

Klicka på specialfondens namn för att läsa mera om vilka ändamål fonden stöder.

Specialfonder med anknytning till Österbotten

Svenska Österbottens Kulturfond (SÖK)

Svenska Österbottens Kulturfonds avkastning delas ut som bidrag eller stipendier till svenska österbottningar och österbottniska sammanslutningar för vetenskaplig forskning, studier och sådan konstnärlig och kulturell verksamhet som har direkt anknytning till svenska Österbotten.

Henry och Martta Bertells minnesfond

Stipendier till studerande vid teknisk linje vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa och vid Yrkesakademin i Österbotten. Stipendier kan sökas till exempel för utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar eller allmänna studiekostnader.

Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond – akademiska studier

Bidrag eller stipendier för svenskspråkiga studenter från svenska Österbotten för akademiska studier.

Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergsfond – akademisk forskning

Bidrag eller stipendier kan beviljas svenskspråkiga doktorander och forskare från svenska Österbotten. Kan endast sökas av privatpersoner (doktorand/forskare).

Frans Henriksons testamentsfond

Vi beviljar bidrag för utvecklingsprojekt i Sydösterbotten (Kristinestad, Närpes, Kaskö, Korsnäs och Malax). Privatpersoner, arbetsgrupper och samfund kan ansöka.

Kristinestads kulturfond

Vi beviljar bidrag ur fonden för kulturella ändamål i Kristinestad.

Specialfonder med anknytning till Nyland

Henrik Nysténs testamentsfond

Henrik Nysténs testamentsfond beviljar understöd för att främja jordbruket i Västnyland.

Minister Kristian Gestrins skärgårdsfond

Fonden stöder de nyländska skärgårdsbornas möjligheter att bygga och bo i en levande skärgård. 

Specialfonder med anknytning till Åboland

Rekreation för äldre – Åboland

Bidragen är för nya former av kulturell rekreation för äldre i Åboland. Bidragen delas ut i samarbete med Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet.

I september kan du också ansöka om bidrag för:

Språksatsningar inom Hallå TVÅ

Hallå TVÅ – språkprojekt

Du kan söka 25 000 euro för att främja projekt mellan svenskspråkiga och andra språkgrupper.

Hallå TVÅ – språkmöten

Du kan söka 1 000 – 5 000 euro för att främja möten mellan svenskspråkiga och andra språkgrupper.

Residensvistelser

Vi tar emot ansökningar om residensvistelser i Grez-sur-Loing (Frankrike), i Korpoström (i samarbete med Pro Artibus) och i Hammerfest (Norge). Stipendierna är för konstnärligt arbete och du som är verksam i Finland kan ansöka.

Läs mera här.

Lärlingsstipendier

För konstnärer och hantverkare som har avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig under professionell handledning. Också för personer som har studerat museiämnen och vill skaffa sig internationell erfarenhet.

Ansök om lärlingsstipendium 12.9-12.10.2023.

Utlandspraktik

Studerande vid en högskola eller nyligen utexaminerade kan ansöka om ett praktikstipendium för praktik utomlands. Hösten 2023 erbjuder vi utlandspraktik vid fem organisationer.

Ansök om stipendium för utlandspraktik 15–30.9.2023.

Journalister

I samarbete med Föreningen Konstsamfundet beviljar vi två gånger per år stipendier för journalister. I september tar vi emot ansökningar om:

Journaliststipendier

För journalister som är yrkesverksamma på svenska i Finland och vill fortbilda sig, nätverka eller skriva konstkritik. Från och med år 2022 också för finskspråkiga journalister som vill berätta om det svenska i Finland i finskspråkiga medier och för nordiska journalister, recensenter och kritiker som skriver i nordiska medier om konst och kultur på svenska i Finland.

Språkbadsstipendier för journalister

För yrkesverksamma journalister som ska jobba 1-3 månader på en redaktion i ett annat nordiskt land. Också journalister som är yrkesverksamma i Norden och ska jobba på en svenskspråkig redaktion i Finland kan få bidrag.

Konstnärer och skådespelare

Hösten 2023 lanserar vi tre olika bidragsformer för professionella skådespelare och konstnärer. Stipendierna beviljas ur en av Kulturfondens största specialfonder, Lise och Thelma Standertskjölds fond.

Systrarna Standertskjölds rehabiliteringsstipendium

Stipendiet är för mental eller fysisk rehabilitering för professionella skådespelare och konstnärer, både yrkesverksamma och pensionerade.

Systrarna Standertskjölds rekreationsstipendium

Specialstipendium för personlig rekreation för professionella skådespelare och konstnärer. Med rekreation avser vi aktiviteter som främjar din hälsa och ditt välmående samt ger inspiration och stärker dina möjligheter till fortsatt skapande.

Systrarna Standertskjölds friskvårdsstipendium

Friskvårdsstipendium för att främja professionella skådespelares och konstnärers välmående. Stipendiet kan sökas när som helst på året.

Föreningshusrenovering

Aktiva föreningar med verksamhet på svenska kan ansöka om renoveringsbidrag. Föreningen ska äga huset och det ska vara i aktiv användning.

Vi beviljar bidrag för konditionsbedömning och planering och för renoveringsåtgärder.

Nya klassiker

Fonden Nya klassiker stöder etablerade aktörer på det finländska konstfältet och stärker deras förutsättningar att verka och utvecklas. Nya klassiker, som grundats av finska staten tillsammans med fyra stiftelser, ordnar ansökningsomgång 1–15 september.

Läs mer här.

Film- och medieproduktion

Vi beviljar i samarbete med Föreningen Konstsamfundet bidrag för film-, tv-, radio- och medieproduktioner som har en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Vi beviljar också bidrag för mångmediala helheter.

Ansökan gör du i Konstsamfundets ansökningssystem.

Ansök även i november

Vår allmänna ansökningstid är i november. Då kan privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer ansöka om bidrag.

Du som lämnar in en ansökan i september kan också söka bidrag i november.

Sök i september