Tillbaka
27.4.23   |   Nyheter

Fonden Nya klassiker stöder nu också bildkonst

Statens och stiftelsernas nya gemensamma fond inledde sin verksamhet i höstas och fokuserade till en början på scenkonst. Under nästa ansökningsomgång kan också samfund inom bildkonst ansöka om bidrag.

Fonden Nya klassikers första ansökningstid var i september 2022. Samfund inom scenkonst på det fria fältet, såsom teatrar, dansgrupper och orkestrar, kunde då lämna in en ansökan. De sökande förutsattes samarbeta med åtminstone en scenkonstaktör, ett museum eller en nationell konstinstitution som får statsandelar.

I september 2023 öppnas ansökan också för samfund som inom bildkonstområdet säljer verk till publiken, till exempel gallerier och artotek.

Publiken spelar roll

En betydande del av det slutliga bidragsbeloppet är knutet till publikintäkter. Inom scenkonst definieras bidraget enligt intäkterna från biljettförsäljningen; inom bildkonst är sålda konstverk utgångspunkten.

Vid bedömningen av ansökningar är också rimliga samarbetsvillkor ett kriterium. Till exempel ett galleri ska i ansökan visa på vilket sätt ett bidrag gagnar de konstnärer som man representerar.

Om fonden Nya klassiker

Uudet klassikot – Nya klassiker är en fond som stöder förutsättningarna för arbete och tillväxt hos redan etablerade aktörer på konstfältet. Syftet är att förbättra konstens ställning, upprätthålla konstens betydelse i samhället och uppmuntra till en ökad livscykel och större publik för verken och produktionerna.

Fonden har grundats av Undervisnings- och kulturministeriet tillsammans med fyra stiftelser:

  • Suomen Kulttuurirahasto
  • Svenska kulturfonden
  • Alfred Kordelinin säätiö
  • Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Noggrannare information

www.nyaklassiker.fi

Veli-Markus Tapio
sekreterare för fonden Nya klassiker
040 536 6580
veli-markus.tapio@skr.fi

Sören Lillkung
vd, Svenska kulturfonden
040 620 7500
soren.lillkung@kulturfonden.fi

Fonden Nya klassiker stöder nu också bildkonst