Tillbaka
27.4.23   |   Nyheter

Vem är Fredrika Runebergstipendiat 2023? 

Vi efterlyser människor som arbetar mot polarisering och för inkludering.

Vi har två år av pandemi bakom oss, kriget i Ukraina pågår fortfarande och det finns krishärdar på många håll i världen. Samhället polariseras och tonen i både media och samtal är stundvis rå. 

Känner du en person, grupp eller organisation som samhällsmoderligt jobbar mot rasism och för demokrati? 

Lämna in ditt förslag

Fredrika Runebergkommittén tar nu emot förslag på mottagare av årets Fredrika Runebergstipendium. 

Du kan föreslå en person, arbetsgrupp eller organisation som jobbar eller verkar inom vilken sektor som helst. Det viktiga är att stipendiaten gör en tydlig, samhällsmoderlig insats för sina medmänniskor. 

Här kan du föreslå en kandidat.

Här kan du kolla om din kandidat redan har fått stipendiet. 

Lämna in ditt förslag mellan den 27 april och 8 maj 2023.  

Om Fredrika Runeberg-stipendiet

Inom Svenska kulturfonden finns Fredrika Runebergs stipendiefond. Fondens syfte är att bevara minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne. 

Fredrika Runebergstipendiet utdelas varje år på Fredrikas födelsedag den 2 september till en person, grupp eller organisation som gjort en samhällsmoderlig gärning i Svenskfinland. Stipendiet kan inte sökas, men du har möjlighet att lämna in förslag. 

Mottagaren utses av en kommitté med representanter för Svenska kulturfonden, Svenska Kvinnoförbundet, Finlands svenska Marthaförbund och Svenska folkskolans vänner. 

Fredrika Runeberg

Fredrika Runeberg drev ett stort hushåll, fick åtta barn och hörde till de mest bildade kvinnorna på sin tid. Hon var författare och en av landets första kvinnliga tidningsredaktörer. Hon tog ställning för ogifta kvinnors rättigheter och kvinnors rätt till skolgång, utbildning och arbete. Fredrika Runeberg är även känd som Johan Ludvig Runebergs hustru. 

Vem är Fredrika Runebergstipendiat 2023?