Tillbaka
25.4.23   (Redigerad 26.4.23)   |   Nyheter

Har du en turné i kikaren?

Foto: Frida Lönnroos

I april tar vi emot ansökningar om turnébidrag för turnéer i Finland och utomlands. Bidraget är för professionella konstnärer och arbetsgrupper som är yrkesverksamma på svenska i Finland inom alla konstområden.

Vi prioriterar turnéer till de nordiska länderna.

Turnébidraget är avsett för resor och boende. Vi beaktar även att hållbara färdsätt kan innebära extra kostnader.

Skicka in din ansökan i april

Gör ansökan inom april på ansokan.kulturfonden.fi.

Ansökan ska innehålla en tydlig turnéplan och budget.

Om ni är flera personer som ansöker om bidrag för en turné ska ni göra en gemensam ansökan. Personuppgifterna för arbetsgruppens alla medlemmar ska framgå ur ansökan.

Alla sökande får besked i juni.

Vi beviljar inte bidrag retroaktivt.

Här kan du läsa mer om turnébidrag.

Frågor?

Kontakta gärna Åsa Juslin, ledande ombudsman, kultur för noggrannare information. Du når Åsa på asa.juslin(at)kulturfonden.fi eller tfn +358 50 325 0825.

Har du en turné i kikaren?