Tillbaka
25.4.23   |   Nyheter

Sätter skattedeklarationen myror i huvudet på dig?

Illustration: Maria Sann

Bidrag och stipendier i den förhandsifyllda skattedeklarationen sätter myror i huvudet på många bidragsmottagare. Känner du dig villrådig? Läs vår text och kontakta gärna Skatteförvaltningen om du behöver noggrannare information.

Det här har hänt

Vi meddelar alla bidrag till Skatteförvaltningen. Det här betyder att alla bidrag som du har fått av Kulturfonden och andra aktörer finns med i din förhandsifyllda skattedeklaration.

Skattefritt eller skattepliktigt?

Har du fått ett bidrag eller stipendium från ett offentligt samfund – till exempel staten, en kommun, centraldelegationen för konst, Finlands Akademi eller Nordiska rådet? Om svaret är ja, är ditt bidrag alltid skattefritt.

Har du fått ett bidrag av Kulturfonden, någon annan stiftelse eller privat aktör? Är det sammanlagda beloppet av alla dina bidrag under år 2022 högst 24 475,56 euro* efter dina avdrag för utgifter? Om svaret är ja på båda frågorna, är dina bidrag skattefria. Men om det sammanlagda värdet av alla dina bidrag överstiger maxbeloppet, då måste du betala skatt.

*Det här beloppet motsvarar statens konstnärsstipendium år 2022.

Så här löser du problemet

Trots att dina bidrag från privata aktörer, till exempel Kulturfonden, finns antecknade som skattepliktiga i din förhandsifyllda skattedeklaration, behöver du inte korrigera deklarationen.

Bidragens sammanlagda belopp är skattepliktiga endast till den del som de efter avdrag överstiger 24 475,56 euro. I det här fallet har det beskattningsbara eurobeloppet antecknats i din förhandsifyllda skattedeklaration under rubriken ”Skattepliktiga understöd sammanlagt”. Då ska du också fylla i de utgifter som hänför sig till understödet.

Medlem i en forsknings- eller arbetsgrupp?

Är du medlem i en forsknings- eller arbetsgrupp som har fått ett bidrag eller stipendium? Har det blivit fel i din förhandsifyllda skattedeklaration? Här hittar du viktig info för forsknings- och arbetsgrupper.

Behöver du mer hjälp?

Om du fortfarande har frågor kring beskattningen av bidrag, rekommenderar vi att du kontaktar Skatteförvaltningen.

Vår information baserar sig på Skatteförvaltningens webbinformation och föreningen Stiftelsers och fonders instruktioner.

Sätter skattedeklarationen myror i huvudet på dig?