Tillbaka
11.5.20   (Redigerad 8.4.21)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Mera huvudbry med skattedeklarationen: Forsknings- och arbetsgrupper

Är du medlem i en forsknings- eller arbetsgrupp som har fått ett bidrag eller stipendium? Har det blivit fel i din förhandsifyllda skattedeklaration?

I den förhandsifyllda skattedeklarationen kan ett bidrag till en forsknings- eller arbetsgrupp antecknas som inkomster för en enskild medlem i gruppen. Trots att bidraget i praktiken har fördelats bland alla medlemmar, kan det här hända om en person rekvirerat bidraget för hela arbetsgruppen.

Alla måste finnas med i sökandeprofilen

Eftersom vi rapporterar till Skatteförvaltningen enligt de utbetalade beloppen, måste alla gruppmedlemmars namn finnas antecknade i sökandeprofilen. Då ni anhåller om utbetalning ska kontaktpersonen fylla i information för alla gruppmedlemmar.

Har bidraget utbetalats till ett forskningsinstitut eller universitet, som sedan betalat gruppmedlemmars löner eller övriga kostnader? Också i det här fallet kan liknande problem uppstå, om bidragsansökan är gjord endast i gruppens kontaktpersons namn. Eller om gruppens kontaktperson i misstag använt sin individuella sökandeprofil istället för att använda en organisationsprofil som tillhör universitet.

Här kan du läsa mera om hur du gör då du ansöker om bidrag eller har beviljats bidrag för en arbetsgrupp.

Vad kan jag göra nu?

  1. Om du är kontaktperson i arbetsgruppen ska du korrigera din förhandsifyllda skattedeklaration och uppge endast din andel av bidraget.
  2. Korrigera vid behov också uppgifterna om att bidraget har utbetalats till en grupp.
  3. Om du överhuvudtaget inte har fått inkomsten som bidrag, ska du radera det aktuella bidragsbeloppet från dina inkomster.
  4. De övriga medlemmarna i gruppen ska uppge sina andelar av bidraget i sina skattedeklarationer.
  5. Du sköter det här lättast via Skatteförvaltningens MinSkatt-webbplats.

Vår information baserar sig på Skatteförvaltningens webbinformation och föreningen Stiftelsers och fonders finskspråkiga instruktioner. Du hittar mera information på Skatteförvaltningens webbplats och i Föreningen Stiftelser och fonders infobrev.

Läs också det här

Bestämmelserna om beskattningen kan ändras och tolkningen variera. Vi försöker ge allmän information om beskattning till våra bidragstagare, men om du vill ha detaljerade råd om beskattning eller känner dig osäker ska du alltid vända dig direkt till skattemyndigheterna www.vero.fi.

Mera huvudbry med skattedeklarationen: Forsknings- och arbetsgrupper

Bild: Pixabay