Tillbaka
11.5.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Kan Kulturtriangeln bli ett vardagsrum?

Bild: Svenska Teatern

Några finlandssvenska fonder vill ta reda på om centrala Helsingfors kan erbjuda en kulturell mötesplats med svenskspråkiga och nordiska förtecken. Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr, Stiftelsen Tre Smeder och Svenska folkskolans vänner finansierar en utredning om möjligheterna till mångsidig kulturverksamhet i den så kallade Kulturtriangeln. 

(Lehdistötiedote suomeksi alla)

Området i centrala Helsingfors, som nu fått arbetsnamnet Kulturtriangeln, inramas av Centralgatan, Norra Esplanaden och Skillnaden. Svenska teatern, Akademiska Bokhandeln och Stockmann, som idag verkar i triangeln, är i det här skedet positivt inställda till utredningen.

– Stockmann har alltid erbjudit upplevelser och inspiration och varit en samlingsplats. Vi deltar mycket gärna i utredningen om hur kulturutbudet i området kunde vidareutvecklas, säger Jari Latvanen, vd för Stockmann.

– Det här kunde förstärka den träffpunkt som Akademen redan erbjuder och utveckla ett levande centrum, säger Magnus Brundin, vd för Akademiska Bokhandeln.

– Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår 150-åriga teaterverksamhet i Helsingfors centrum, hitta möjligheter för synergier mellan andra aktörer och innehåll som kompletterar varandra, säger Joachim Thibblin, teaterchef för Svenska Teatern. 

Flera aktörer har under den senaste tiden efterlyst bland annat ett barnkulturcentrum, större synlighet för det finlandssvenska i centrala Helsingfors och samtidigt en utveckling av fastigheterna i Kulturtriangeln. Bland annat Anna Rotkirch resonerar kring utbudet i området i sin kolumn i Hbl “Varför händer inget med triangeln Teatern-Bokhandeln-Varuhuset?” (14.9.2019). 

– Vårt uppdrag är att stärka det svenska i Finland och det betyder att vi också ska vara lyhörda för både behov och nya förslag. Vi behöver en stark och synlig närvaro på ett centralt läge; en plats där man kan erbjuda mångsidiga kulturella upplevelser för Helsingforsbor och andra inhemska och internationella besökare, säger Sören Lillkung, vd för Svenska kulturfonden.

Johanna Stenback och Anna-Mari Karhunen på produktionsbolaget All Things Content Ab inleder i maj utredningsarbetet. Deras uppdrag är att göra en bedömning av de fysiska utrymmena i Kulturtriangeln och av möjligheterna till synergier mellan aktörerna. I utredning beaktas också andra platser i centrala Helsingfors.

Fastighetsägarna och fonderna beslutar om vidare åtgärder under hösten 2020. 

***

Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Tre Smeder, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr och Föreningen Konstsamfundet

Pressmeddelande den 11 maj 2020 – får fritt publiceras

Noggrannare information 

Sören Lillkung
vd
Svenska kulturfonden
soren.lillkung(at)kulturfonden.fi

***

Voiko Kulttuurikolmiosta tulla olohuone?

Eräät suomenruotsalaiset säätiöt haluavat selvittää voiko Helsingin keskusta toimia kulttuurisena kohtaamispaikkana, suomenruotsalaisuuden ja pohjoismaalaisuuden esikuvana. Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Tre Smeder, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr ja Föreningen Konstsamfundet rahoittavat selvitystyön, mahdollisuuksista monipuoliselle kulttuuritoiminnalle ns. Kulttuurikolmiossa. 

Alue Helsingin keskustassa, jolle on annettu työnimi Kulttuurikolmio, muodostuu Keskuskadun, Pohjoisesplanadin ja Erottajan väliin. Kolmiossa jo toimivat Svenska Teatern, Akateeminen Kirjakauppa ja tavaratalo Stockmann suhtautuvat selvitystyöhön myönteisesti. 

– Stockmann on aina tarjonnut elämyksiä ja inspiraatiota sekä toiminut kohtaamispaikkana. Olemme mielellämme mukana selvittämässä tapoja kehittää alueen kulttuuritarjontaa entisestään, sanoo Stockmannin toimitusjohtaja Jari Latvanen.

– Tässä on mahdollisuuksia vahvistaa Akateemista Kirjakauppaa kohtaamispaikkana ja herättää keskusta eloon, toteaa Akateemisen Kirjakaupan toimitusjohtaja Magnus Brundin.

– Haluamme edelleen kehittää 150-vuotista teatteritoimintaamme Helsingin keskustassa, löytämällä synergioita eri toimijoiden kesken sekä kehittää sisältöjä, joka täydentävät toisiaan, sanoo Svenska Teaternin teatterinjohtaja Joachim Thibblin.

Useammat tahot ovat viime aikoina nostaneet esiin tarpeen lastenkulttuurikeskukselle, keskeiselle suomenruotsalaisuuden paikalle Helsingin keskustassa sekä Kultuurikolmion kiinteistöjen kehittämiselle. Kuten Anna Rotkirch Hbl kolumnissaan kysyy, ”Miksei Teatteri, Kirjakauppa, Tavaratalo-kolmiossa tapahdu mitään?” (14.9.2019).

– Meidän tehtävänämme on vahvistaa suomenruotsalaisuutta Suomessa. Se tarkoittaa sitä, että meidän tulee herkästi kuunnella eri tarpeita ja ehdotuksia. Suomenruotsalaisuus tarvitsee vahvan ja näkyvän läsnäolon keskeisellä paikalla. Paikan, joka tarjoaa monipuolisia kulttuurielämyksiä niin helsinkiläisille, ulkopaikkakuntalaisille kuin kansainvälisille vieraille, toteaa Svenska kulturfondenin toimitusjohtaja Sören Lillkung.

Johanna Stenback ja Anna-Mari Karhunen tuotantoyhtiöstä All Things Content Ab aloittavat selvitystyön toukokuun aikana. Heidän tehtävänään on arvioida kiinteistöjen mahdollisuudet kulttuuritoiminnalle sekä löytää synergioita toimijoiden kesken. Selvitystyö ottaa myös huomioon muita mahdollisia paikkoja Helsingin keskustan alueella. 

Kiinteistöjen omistajat ja säätiöt tekevät päätöksen jatkotoimenpiteistä syksyn 2020 aikana. 

***

Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Tre Smeder, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr och Föreningen Konstsamfundet

Lehdistötiedote 11. toukokuuta 2020 – vapaasti julkaistavissa

Lisätietoja medialle

Sören Lillkung
vd
Svenska kulturfonden
soren.lillkung(at)kulturfonden.fi

Kan Kulturtriangeln bli ett vardagsrum?