Tillbaka
20.9.19   |   Nyheter

Läs det här om du arbetar i grupp

Är du kontaktperson för en arbetsgrupp? Ska du ansöka om bidrag eller har ni redan beviljats bidrag. Vi har lyft fram några knepigheter, som alla borde känna till. Bild: Kjell Svenskberg

Vi får många frågor om hur arbetsgrupper ska göra då de ansöker om bidrag och anhåller om utbetalning av bidrag. Är du kontaktperson för en arbetsgrupp? Läs texten och kolla instruktionsvideon för mer information.

Om du söker bidrag för en arbetsgrupp, ska du alltid meddela arbetsgruppsmedlemmarnas namn och personnummer redan innan du börjar göra en ansökan. Det här gör du genom att på ansökningsportalen skapa en gruppsökandeprofil för arbetsgruppen.

Kom ihåg att fylla i alla gruppmedlemmars uppgifter redan när du registrerar en sökandeprofil för arbetsgruppen. Det går inte att lägga till nya medlemmar i sökandeprofilen efter att du börjat fylla i en ansökan. Om du däremot inte känner till allas personnummer kan du komplettera med dem senare.

Ska du anhålla om utbetalning av ett bidrag som beviljats för en grupp, men de andras namn saknas i sökandeprofilen?

Om du sökt arbetsgruppens bidrag som en enskild person och redan anhållit om utbetalning, måste du beakta arbetsgivarkostnader då du betalar bidraget vidare till arbetsgruppsmedlemmarna. Det här gäller också om vi har beviljat bidraget till en arbetsgrupp, men bidraget har betalats ut endast till ditt konto.

Vi rapporterar alla beviljade bidrag till skatteverket. Om bidraget inte delas mellan arbetsgruppsmedlemmarna, måste vi rapportera att hela beloppet gått till dig som fått det utbetalt till ditt konto.

Har du ännu inte bett om att få ett beviljat bidrag utbetalt? Korrigera uppgifterna genom att mejla oss på kansliet(at)kulturfonden.fi.

Checklista för dig som söker bidrag för en arbetsgrupp

  • Gör ansökan som en arbetsgrupp, inte en enskild person.
  • Ange alla arbetsgruppsmedlemmar i sökandeprofilen.
  • Försäkra dig om att bidraget betalas ut direkt till varje gruppmedlem.
  • Meddela kansliet(at)kulturfonden.fi om alla förändringar i arbetsgruppens sammansättning.
Läs det här om du arbetar i grupp