Tillbaka
20.9.19   (Redigerad 28.10.21)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Läs det här om du arbetar i grupp

Är du kontaktperson för en arbetsgrupp? Ska du ansöka om bidrag eller har ni redan beviljats bidrag. Vi har lyft fram några knepigheter, som alla borde känna till. Bild: Kjell Svenskberg

Vi får många frågor om hur arbetsgrupper ska göra då de ansöker om bidrag och anhåller om utbetalning av bidrag. Är du kontaktperson för en arbetsgrupp? Läs texten och kolla instruktionsvideon innan du ansöker.

Meddela allas namn och personnummer

Om du söker bidrag för en arbetsgrupp, ska du alltid meddela arbetsgruppsmedlemmarnas namn och personnummer innan du börjar göra en ansökan. Det här gör du genom att på ansökningsportalen skapa en gruppsökandeprofil för arbetsgruppen.

Kom ihåg att fylla i alla gruppmedlemmars uppgifter redan när du registrerar en sökandeprofil för arbetsgruppen.

Det går INTE att lägga till nya medlemmar i sökandeprofilen efter att du börjat fylla i en ansökan.

Om du inte känner till allas personnummer kan du komplettera med dem senare.

Checklista för dig som söker bidrag för en arbetsgrupp

  • Gör ansökan som en arbetsgrupp, inte som en enskild person.
  • Ange alla arbetsgruppsmedlemmar i sökandeprofilen.
  • Försäkra dig om att bidraget betalas ut direkt till varje gruppmedlem.
  • Meddela alla förändringar i arbetsgruppens sammansättning via Korrespondens-funktionen i vårt ansökningssystem.

Saknas gruppmedlemmars namn i sökandeprofilen?

Har din arbetsgrupp redan fått ett bidrag? Nu ska ni anhålla om utbetalning, men de andra gruppmedlemmarnas namn saknas i sökandeprofilen.

Har du redan anhållit om utbetalning?

Om du sökt arbetsgruppens bidrag som en enskild person och redan anhållit om utbetalning, måste du beakta arbetsgivarkostnader då du betalar bidraget vidare till arbetsgruppsmedlemmarna. Det här gäller också om vi har beviljat bidraget till en arbetsgrupp, men bidraget har betalats ut endast till ditt konto.

Vi rapporterar alla beviljade bidrag till skattemyndigheterna. Om bidraget inte delas mellan arbetsgruppsmedlemmarna, måste vi rapportera att hela beloppet gått till dig som fått det utbetalt till ditt konto.

Har du ännu inte anhållit om att få ett beviljat bidrag utbetalt?

Korrigera uppgifterna genom att logga in i vårt ansökningssystem och använda Korrespondens-funktionen. Då ser vi genast vilken ansökan det gäller.

Texten är granskad och uppdaterad i oktober 2021.

Läs det här om du arbetar i grupp