Tillbaka
24.4.23   |   Nyheter

Behöver ert föreningshus kärlek i form av renovering?

Har vårsolen väckt renoveringsivern? Nu beviljar vi bidrag för både renovering och planeringskostnader. Alla aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska kan ansöka.

Ansökningstiden är öppen i april och september.

Klimatsmarta energilösningar

Nytt för år 2023 är att vi prioriterar ansökningar där fokus ligger på energieffektiverande åtgärder och klimatsmarta energilösningar. Som dessa räknas till exempel: byte av värmesystem, intelligenta styrlösningar och solpaneler.

Du kan precis som tidigare år även söka bidrag för övriga åtgärder så som fönsterbyte, fasadrenovering eller motsvarande.

Två olika bidrag

Det finns två olika bidrag för renovering av föreningshus: ett bidrag för konditionsbedömning och planeringskostnader och ett bidrag för genomförande av renovering.

Bidraget för renoveringsåtgärder kan användas för att täcka kostnader för utomstående experter som föreningen anlitar för att göra renoveringen.

Samma förening kan få båda bidragen, men inte samtidigt. Lämna in skilda ansökningar för de olika bidragen. 

Sök bidrag innan renoveringen inleds – vi beviljar inte bidrag retroaktivt.

Bidrag för konditionsbedömning och planering

Läs mer om Föreningshusrenovering – konditionsbedömning och planering.

Bidrag för renoveringsåtgärder

Läs mer om Föreningshusrenovering – renoveringsåtgärder.

Frågor?

Kontakta gärna vår fastighetschef Joel Johansson, joel.johansson(at)kulturfonden.fi, för närmare information.

Behöver ert föreningshus kärlek i form av renovering?

Ansökan om renovering av föreningshus är öppen 1-30.4 och 1-30.9 2023.