Turnébidrag

För turnéer i Finland och utomlands.
Vi har på grund av coronaepidemin skjutit fram ansökningstiden. Vi publicerar den nya informationen här genast då vi vet mera om läget. Du hittar aktuell information om hur våra bidrag och vår verksamhet påverkas av coronakrisen under Aktuellt.

Ansökningstiden

1-30.4. (Se informationen ovan)

För vad

För turnéer i Finland och utomlands. Turnéer inom Norden prioriteras.

Bidragen riktar sig till konstnärer och arbetsgrupper som är yrkesverksamma på svenska i FInland inom alla konstområden.
Obs! Om projektet förverkligas med nationellt kulturexportstöd ska du kontakta kulturombudsmannen.

Kriterier

Ansökan ska innehålla ett tydligt program och en tydlig budget.

Bidraget är avsett för rese- och logikostnader enligt billigaste rimliga alternativ.

Om ni är flera personer som ansöker om bidrag för en turné ska ni göra en gemensam ansökan. Personuppgifterna för arbetsgruppens alla medlemmar ska framgå ur ansökan.

Besked om beslut

Beskeden skickas inom juni månad till den mejladress som finns i ansökan.

Redovisning

Inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Åsa Juslin

asa.juslin(at)kulturfonden.fi