Turnébidrag

För turnéer i Finland och utomlands.

Ansökningstiden

1.4. - 30.4.

För vad

Kulturfonden beviljar turnébidrag för turnéer i Finland och utomlands. Bidragen riktar sig till konstnärer och arbetsgrupper som är yrkesverksamma på svenska i Finland inom alla konstområden. Vi prioriterar turnéer till de nordiska länderna.

Kriterier

Ansökan ska innehålla ett tydligt program och en tydlig budget.

Bidraget är avsett för rese- och logikostnader enligt billigaste rimliga alternativ.

Om ni är flera personer som ansöker om bidrag för en turné ska ni göra en gemensam ansökan. Personuppgifterna för arbetsgruppens alla medlemmar ska framgå ur ansökan.

Besked om beslut

Beskeden skickas i juni till den mejladress som finns i ansökan.

Redovisning

Inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Åsa Juslin

asa.juslin(at)kulturfonden.fi