Lärlingsstipendium

För konstnärer och hantverkare som har avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig under professionell handledning. Också för personer som har studerat museiämnen och vill skaffa sig internationell erfarenhet.

Ansökningstiden

Ansökningstid 12.3-12.4 och 12.09-12.10.

För vad

Lärlingsstipendierna är för dig som har avslutat din utbildning och nu vill förkovra dig under professionell handledning. Också du som har studerat museiämnen och vill få internationell erfarenhet kan ansöka om ett lärlingsstipendium. Observera att du ska ha en examen - stipendiet beviljas inte till studerande. Vi prioriterar nyutexaminerade sökande.

Kriterier

Stipendiet förutsätter att du har ett skriftligt avtal med organisationen eller konstnären/hantverkaren som ska handleda dig. Diskutera lärlingstiden med den mottagande parten redan innan du ansöker. Information om beskattning och sociala avgifter finns på skatt.fi och lpa.fi.

Summa

1 250 euro/månad, högst 15 000 euro/år

Besked om beslut

Besked skickas till den mejladress som finns i sökandeprofilen inom sex veckor efter att ansökningstiden tagit slut.

Redovisning

Inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Åsa Juslin

asa.juslin(at)kulturfonden.fi