Lärlingsstipendium

För konstnärer och hantverkare som har avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig under professionell handledning. Också för personer som har studerat museiämnen och vill skaffa sig internationell erfarenhet.

Ansökningstiden

Ansökningstid 12.3-12.4 och 12.09-12.10.

Kriterier

Stipendiet förutsätter ett skriftligt avtal mellan parterna och kan ges för högst ett år. Information om beskattning och sociala avgifter finns på skatt.fi och lpa.fi.

Summa

1 250 euro/månad, högst 15 000 euro/år

Besked om beslut

Besked skickas till den mejladress som finns i sökandeprofilen inom sex veckor efter att ansökningstiden tagit slut.

Redovisning

Inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Åsa Juslin

asa.juslin(at)kulturfonden.fi