Hallå! Språkmöten

Bidrag på 1 000 - 5 000 euro för projekt som främjar möten mellan svenskspråkiga och andra språkgrupper.
1 000- 5 000 euron avustus hankkeille, jotka edistävät kohtaamisia ruotsin- ja muunkielisten ryhmien välillä.
Funding (1 000- 5 000 euros) for projects with the aim of increasing interaction between Swedish-speakers and speakers of other languages.

Ansökningstiden

Ansökningstid / hakuaika / application period: 1.-30.9.

För vad

Projekten ska vara inkluderande, nyskapande och främja förståelse mellan olika kulturer och språkgrupper. De kan verka inom alla de områden som ingår i fondens uppdrag: konst och kultur, utbildning och medborgaraktiviteter.

Millaiset hankkeet voivat saada avustusta?
Rahoitettavien hankkeiden tulee olla osallistuvia, innovatiivisia sekä eri kulttuurien ja kieliryhmien välistä yhteisymmärrystä edistäviä. Kulturfonden tukee toimintaa taiteen, kulttuurin, opetuksen ja kansalaistoiminnan aloilla.

What kind of projects could be funded?
The projects should be inclusive, innovative and aim to increase understanding between cultures and language groups. Projects in art, culture, education and civic engagement are eligible for funding.

Kriterier

Bidraget kan sökas av organisationer, föreningar, kulturinstitutioner, församlingar och andra religiösa samfund, kommuner, enheter inom småbarnspedagogiken och skolor på alla stadier, högskolor och universitet, aktörer inom den fria bildningen och av företag.

Bidraget Hallå Två: Språkmöten kan användas för
- att skapa möten där svenskspråkiga och personer från andra språkgrupper lär känna varandras kulturer och språk.
- att använda språk som redskap för att skapa positiva attityder och utbyta kunskaper mellan svenskan och andra språk i organisations- och föreningslivet.
- att stärka den fria bildningens roll för förbättrade språkkunskaper och smidigare integration.
- språklig kompetensutveckling för olika yrkesgrupper

Observera att bidraget Hallå Två: Språkmöten är avsett för mindre projekt. Vänligen se bidraget Hallå Två: Språkprojekt för möjligheten att ansöka om bidrag på 25 000 euro.

Hakukriteerit
Rahoitusta voivat hakea yhdistykset, kulttuurilaitokset, seurakunnat ja muut uskonnolliset yhdyskunnat, kunnat, varhaiskasvatuksen yksiköt, kaikki kouluasteet, korkeakoulut ja yliopistot, vapaan sivistyksen toimijat ja yritykset.

Hallå Två: Språkmöten -avustusta voidaan käyttää
- luomaan kohtaamisia, joissa ruotsin- ja muunkieliset voivat tutustua toisiinsa ja toistensa kulttuureihin
- luomaan positiivisia asenteita ja edellytyksiä kokemusten vaihtamiselle ruotsin- ja muunkielisten välillä järjestö- ja yhdistystoiminnassa
- vahvistamaan vapaan sivistyksen asemaa kielitaitojen edistämisessä ja kotoutumisen helpottamisessa
- parantamaan eri ammattiryhmien kielellistä osaamista

Huom: Hallå Två: Språkmöten -avustus on tarkoitettu pienimuotoisille (1 000- 5 000 euron) hankkeille. Jos suunnittelemanne hanke on isompi, tutustukaa erilliseen Hallå Två: Språkprojekt -avustukseen (25 000 euroa).

Application criteria
Organisations, associations, cultural institutions, congregations and other religious associations, municipalities, early childhood education and care centres, basic and upper secondary schools, universities and universities of applied sciences, institutions for liberal adult education and companies can apply for the grant.

The Hallå Två: Språkmöten grant can be used for
- creating opportunities where Swedish-speakers and speakers of other languages can meet and learn about each other's cultures and languages
- encouraging positive attitudes to other languages and cultures in associations and community organisations
- strengthening the role of adult liberal education institutions in promoting better language skills and supporting the integration process
- providing professionals in all areas with language skills development

Please note that the Hallå Två: Språkmöten-grant is meant for small-scale projects. If you have a larger project in mind, please see the Hallå Två: Språkprojekt grant (25 000 euros) instead.

Summa

1 000 - 5 000 euro

Besked om beslut

Besked ges inom december månad. / Päätöksistä ilmoitetaan joulukuussa. / Funding decisions are sent in December.

Redovisning

Inom ett år efter att bidraget utbetalats. / Selvitys apurahan käytöstä tulee tehdä viimeistään vuosi apurahan maksatuksen jälkeen. / The final report for the grant must be submitted no later than one year after the grant has been disbursed to the grant-recipient.
För mera information, kontakta:

Katarina von Numers-Ekman

katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi