Utvecklingsbidrag ur Frans Henriksons testamentsfond

Bidrag beviljas för utvecklingsprojekt som gynnar svenska kulturändamål i Sydösterbotten.

Ansökningstiden

1-30.9.

För vad

För utvecklingsprojekt i Sydösterbotten. Notera att verksamhetsbidrag och övriga projektbidrag fortsättningsvis kan sökas i november.

Vad avser vi med ett utvecklingsprojekt?
Med utvecklingsprojekt avses satsningar där man vill hitta nya hållbara lösningar och samarbeten. Utvecklingsprojekten förutsätts ha en tydlig tidsplan och beakta långsiktighet och hållbarhet. Projekten ska ha en tydlig koppling till det svenska i Finland och till Sydösterbotten. Projekten kan vara fleråriga.

Frans Henriksons testamentsfond
Frans Henriksons testamentsfond är en av Kulturfondens största specialfonder. Ur fonden beviljas bidrag i november och sedan år 2021 även dessa utvecklingsbidrag med ansökningstid i september.

Kriterier

- Projektet ska gynna regionen Sydösterbotten, det vill säga Kristinestad, Närpes, Kaskö, Korsnäs eller Malax kommuner/städer.
- Bidrag beviljas för utvecklingsprojekt, inte för ordinarie verksamhet eller mindre projekt som enstaka konserter eller liknande. Denna typ av ansökningar kan göras i november.
- Utvecklingsprojektet ska vara inom ett område som Kulturfonden stöder – till exempel utbildning, forskning, kultur, konst eller integration.

Vem kan söka bidrag för utvecklingsprojekt?
Bidraget kan sökas av såväl samfund som arbetsgrupper och privatpersoner. Vänligen observera ändå att större satsningar alltid bör administreras av ett samfund, t.ex. en förening.

Besked om beslut

Vi skickar besked i mitten av december till den mejladress som finns i sökandeprofilen. Du kan lyfta ett beviljat bidrag efter den 1 januari. I vissa fall kommer ett flerårigt bidrag att betalas ut över flera år.

Redovisning

Inom ett år efter att du lyft bidraget. I vissa fall kommer ett flerårigt bidrag att betalas ut över flera år.
För mera information, kontakta:

Martin Enroth

martin.enroth(at)kulturfonden.fi