Utbetalning av fleråriga bidrag i flera rater

Ibland beviljar vi bidrag som utbetalas över flera år i flera rater. Dessa bidrag beviljas främst till organisationer för fleråriga projekt eller som fleråriga verksamhetsbidrag.

Är du osäker om det här gäller dig?

Kolla under Aktuella ansökningar i vårt ansökningssystem. Om du bara ser en ansökan och en utbetalning för ditt bidrag gäller detta inte dig, även om bidraget kommer användas under flera år.

Privatpersoner kan få fleråriga arbetsstipendier, men de betalas ut enligt ett annat system och redovisas efter avslutad stipendieperiod. Läs gärna vår artikel om utbetalning av arbetsstipendier.

Den första utbetalningen

Anhåll om utbetalning av den första raten i vårt ansökningssystem. Om ditt bidrag har beviljats på villkor, måste villkoret uppfyllas innan du anhåller om utbetalning.

I ansökningssystemet anhåller du om utbetalning antingen genom

  • att klicka på Utbetalning av bidrag på den enskilda raten eller
  • på den ursprungliga ansökan och sedan vidare till rat 1.

Det vanliga är att vi betalar ut ditt bidrag en gång per år. Om du alltså får första raten av bidraget utbetalt år 2024 ska du vänta till åtminstone januari 2025 för att anhålla om nästa utbetalning.

Lämna in statusrapport

För att kunna anhålla om utbetalning av följande rat av ditt bidrag kan du behöva lämna in en statusrapport där du kort beskriver hur den första raten av bidraget har använts. I det här fallet ber vårt ansökningssystem dig lämna in en rapport innan du kan anhålla om nästa utbetalning. Du fyller i statusrapporten under Aktuella ansökningar i ansökningssystemet.

När vi har godkänt statusrapporten kan du anhålla om utbetalning av nästa rat av bidraget.

Bidrag i fler än två rater

Om ditt bidrag är uppdelat över tre eller flera år kan du behöva lämna in en ny statusrapport efter varje utbetalning. När statusrapporten är godkänd kan du sedan anhålla om utbetalning av följande rat.

Redovisning av hela bidraget

När den sista raten är utbetald ska du redovisa för användningen av hela bidraget. I ansökningssystemet hittar du information om när redovisningen senast ska vara inlämnad. Om du behöver mer tid med redovisningen ska du anhålla om uppskov.