Utbetalning av arbetsstipendium

Om du har fått ett arbetsstipendium väljer du själv när du inleder din stipendieperiod.

Inom ett år

Stipendieperioden måste inte exakt följa tidsplanen du uppgav i ansökan – huvudsaken är att det är en enhetlig period och att du börjar lyfta stipendiet inom 12 månader från att det beviljades. Om du vill skjuta fram det längre måste du anhålla om uppskov. Det gör du i ansökningssystemet.

Anhåll om utbetalning

När du vill inleda stipendieperioden anhåller du om utbetalning via vårt ansökningssystem. Där uppger du bland annat dina kontouppgifter.

Vi betalar ut stipendiet för tre månader åt gången, alltså fyra utbetalningar per år. Du väljer själv när den första utbetalningen görs.

Avbrott

Om du blir sjuk, föräldraledig eller av annan orsak måste avbryta stipendieperioden ska du kontakta oss för att avbryta utbetalningen av stipendiet. Avbrottet ska vara i minst 4 månader. Kom också ihåg att meddela LPA om saken.