Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond - akademisk forskning

Bidrag eller stipendier kan beviljas svenskspråkiga doktorander och forskare från svenska Österbotten. Kan endast sökas av privatpersoner (doktorand/forskare).

Ansökningstiden

Varje år i september.

För vad

Bidrag eller stipendier kan beviljas svenskspråkiga doktorander och forskare från svenska Österbotten. Kan endast sökas av privatpersoner (doktorand/forskare).

Kriterier

Bidrag och stipendier beviljas endast åt privatpersoner (doktorand/forskare). Institutioner kan inte ansöka om understöd.
För att kunna beviljas bidrag ska du ha avlagt studentexamen på svenska vid ett gymnasium i Österbotten.

Summa

Bidraget betalas ut i två rater. 85 % av summan utbetalas då stödet rekvireras, och resterande 15 % utbetalas efter att Svenska kulturfondens ombudsmän har mottagit och godkänt redovisningen för stödet.

Besked om beslut

Besked skickas i mitten av december till den mejladress som finns i sökandeprofilen. Du kan lyfta ett beviljat stipendium efter den 1 januari.

Redovisning

Inom ett år efter att du lyft stipendiet.
För mera information, kontakta:

Martin Enroth

martin.enroth(at)kulturfonden.fi