Henrik Nysténs testamentsfond

Henrik Nysténs testamentsfond beviljar bidrag för att befrämja jordbruket i Västnyland.

Ansökningstiden

1-30.9.

För vad

Bidrag till organisationer, institutioner och enskilda personer som verkar för att befrämja jordbruket i västra Nyland. Stipendier till ungdomar som hör hemma i västra Nyland och skaffar sig utbildning för en framtida verksamhet inom jordbruket därstädes.

Summa

Du kan lyfta ett beviljat bidrag efter den 1 januari.

Redovisning

Inom ett år efter att bidraget har lyfts.
För mera information, kontakta:

Matts Blomqvist

matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi