Henrik Nysténs testamentsfond

Henrik Nysténs testamentsfond beviljar understöd för att befrämja jordbruket i Västnyland.

Ansökningstiden

1-30.9.

För vad

Understöd till organisationer, institutioner och enskilda personer som verkar för att befrämja jordbruket i västra Nyland. Samt för stipendier till ungdomar som hör hemma i västra Nyland och skaffar sig utbildning för en framtida verksamhet inom jordbruket därstädes.

Notera att Henrik Nysténs testamentsfond inte stöder anskaffningar till enskilda personer.

Summa

Du kan lyfta ett beviljat bidrag efter den 1.1.

Redovisning

Inom ett år efter att bidraget har lyfts.
För mera information, kontakta:

Matts Blomqvist

matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi