Kristinestads kulturfond

Vi beviljar bidrag ur Kristinestads kulturfond för svenska kulturella strävanden till organisationer, privatpersoner och arbetsgrupper.

Ansökningstiden

Varje år i september.

För vad

För kulturella ändamål i Kristinestad.

Kriterier

Fondens syfte är i första hand att i det gamla Kristinestad - stamstaden:
- stödja svenska kulturella strävanden - olika svenskspråkiga organisationer som verkar för den svenskspråkiga befolkningen
- bevilja enskilda personer stipendier för studier och forskning och för insatser som främjar utvecklingen i staden eller belyser det förgångna
- stödja till exempel Ulrika Eleonora kyrkans underhåll och renovering, förskönande av kyrkorna, begravningsplatserna och staden, till exempel genom parker, skulpturer
- stödja museala ändamål, till exempel Lebellska Köpmansgården, ett sjöfartsmuseum och renovering av fasader på gamla hus
- bidra till en Tjöck-gård, antingen i staden eller i Tjöck, för att belysa den unika bygdekulturen i stadens forna landsförsamling
- i speciella fall kan bidrag beviljas för liknande ändamål också i andra delar av Kristinestad

Besked om beslut

Besked skickas i mitten av december till den mejladress som finns i sökandeprofilen. Du kan lyfta ett beviljat stipendium efter den 1 januari.

Redovisning

Inom ett år efter att du lyft bidraget.
För mera information, kontakta:

Martin Enroth

martin.enroth(at)kulturfonden.fi