Journalister - språkbad

för journalister yrkesverksamma på svenska i Finland som vill arbeta 1–3 månader på en redaktion i Sverige och för journalister yrkesverksamma på svenska i Sverige som vill arbeta på en svensk redaktion i Finland.

Ansökningstiden

1–31.1

För vad

för att arbeta på en redaktion i 1–3 månader.

Kriterier

Stipendierna är avsedda för
a) Journalister yrkesverksamma på svenska i Finland. Förutsätter ett avtal med en redaktion i Sverige
b) Journalister yrkesverksamma på svenska i Sverige. Förutsätter ett avtal med en svensk redaktion i Finland.
Praktiktiden ska vara minst fyra veckor. Utbyte i båda riktningarna prioriteras. Beviljas i samarbete med Föreningen Konstsamfundet.

Summa

Relevanta kostnader enligt budget

Besked om beslut

Besked skickas i mars till den mejladress som finns i sökandeprofilen.

Redovisning

Redovisningen inlämnas elektroniskt inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Åsa Juslin

asa.juslin(at)kulturfonden.fi