Journalister - språkbad

Svenska kulturfonden och Konstsamfundet beviljar bidrag för yrkesverksamma journalister som ska jobba 1-3 månader på en redaktion i ett annat nordiskt land. Också journalister som är yrkesverksamma i Norden och ska jobba på en svenskspråkig redaktion i Finland kan få bidrag.

Ansökningstiden

1–31.1 och 1-30.9

För vad

Du kan söka bidraget för att arbeta på en tidningsredaktion i 1–3 månader.

Kriterier

Stipendierna är för journalister som är yrkesverksamma på svenska i Finland eller i ett annat nordiskt land. Du som söker måste ha ett avtal om att jobba minst fyra veckor på antingen en svensk redaktion i Finland eller en redaktion i ett annat nordiskt land. Vi ser gärna att utbyte sker i båda riktningar mellan redaktioner.

Summa

Du kan få bidrag för dina relevanta kostnader enligt den budget som du ska bifoga till ansökan.

Besked om beslut

Vi mejlar besked inom cirka två månader efter den sista ansökningsdagen. Beskedet går till den mejladress som finns i din sökandeprofil.

Redovisning

Lämna in din redovisning elektroniskt inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Åsa Juslin

asa.juslin(at)kulturfonden.fi