Nyländska skärgårdsfonderna

Vi beviljar bidrag ur skärgårdsfonderna för att främja de nyländska skärgårdsbornas möjligheter att bygga och bo i en levande skärgård. Vi beviljar också bidrag för den nyländska kust- och skärgårdsbygdens kulturella och ekonomiska förkovran.

Ansökningstiden

1-30.9.
Du kan ansöka om bidrag ur fonderna turvis vartannat år - jämna år ur Minister Kristian Gestrins skärgårdsfond och ojämna år ur Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs Nyländska Skärgårdsfond.

För vad

Minister Kristian Gestrins Skärgårdsfond stöder de nyländska skärgårdsbornas möjligheter att bygga och bo i en levande skärgård. Understöd utdelas till enskilda personer med svenska som modersmål, som bosatta i den nyländska skärgården, ägnar skyddet av den känsliga skärgårdsmiljön särskild omsorg och som vårdar sig om skärgårdens traditionella näringar. Understöd kan också ges till enskilda personer och samfund som verkar till förmån för den nyländska skärgårdens miljö eller främjar möjligheterna att bygga och bo i en levande nyländsk skärgård.

Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs Nyländska Skärgårdsfond stöder den nyländska kust- och skärgårdsbygdens kulturella och ekonomiska förkovran. Särskilt beaktas de traditionella näringsformerna såsom fiske, ungdomens utbildningsbehov samt svenska kulturella strävanden.

Summa

Besked skickas i mitten av december till den mejladress som finns i sökandeprofilen. Du kan lyfta ett beviljat stipendium efter den 1 januari.

Redovisning

Inom ett år efter att bidraget har lyfts.
För mera information, kontakta:

Matts Blomqvist

matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi