Journaliststipendier

Vi beviljar stipendier för journalister som är yrkesverksamma på svenska i Finland och vill fortbilda sig, nätverka eller skriva konstkritik. Från och med år 2022 beviljar vi stipendier också för finskspråkiga journalister som vill berätta om det svenska i Finland i finskspråkiga medier och för nordiska journalister, recensenter och kritiker som skriver i nordiska medier om konst och kultur på svenska i Finland. Journaliststipendierna är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet.

Ansökningstiden

1–31.1 och 1-30.9

För vad

Vi kan bevilja stipendierna för
• journalister som för finskspråkiga medier ska skriva om det svenska i Finland
• recensenter som i andra nordiska länder ska skriva om konst och kultur på svenska i Finland
• fortbildning, nätverkande och konstkritik för yrkesverksamma journalister
• att öka unga journalisters kunskap om Norden

Kriterier

Stipendierna är för yrkesverksamma journalister som skriver på svenska i Finland eller om det svenska i Finland i finskspråkiga eller nordiska medier. Vi beviljar inte stipendierna för att utföra det arbete som du anställts för.

Besked om beslut

Vi mejlar besked inom mars till den adress som finns i din sökandeprofil.

Redovisning

Lämna in din redovisningen elektroniskt inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Åsa Juslin

asa.juslin(at)kulturfonden.fi