Journaliststipendier

För journalister som är yrkesverksamma på svenska i Finland, för fortbildning och konstkritik. Beviljas i samarbete med Föreningen Konstsamfundet.

Ansökningstiden

1–31.1

För vad

Ett journaliststipendium kan beviljas för egen fortbildning, för att skriva konstkritik eller för att öka sina kunskaper om de nordiska länderna. Bidrag beviljas inte för vanligt jobb.

Kriterier

Stipendiet är avsett för yrkesverksamma journalister som skriver på svenska i Finland. Unga journalister kan få bidrag för att förbättra sina kunskaper om de nordiska länderna.

Besked om beslut

Besked skickas inom mars till den mejladress som finns i sökandeprofilen.

Redovisning

Redovisningen inlämnas elektroniskt inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Åsa Juslin

asa.juslin(at)kulturfonden.fi