Rekreation för äldre - Åboland

Rekreation för äldre i Åboland. Bidragen delas ut i samarbete mellan Svenska kulturfondens specialfond ”Fredrikahemmets fond” och Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet.

Ansökningstiden

1-30.9.

För vad

Bidragen Rekreation för äldre i Åboland strävar till att stödja nya former av kulturell rekreation för äldre i Åboland. Målet är att varje individ ska ha tillgång till ett kulturellt utbud i sin vardag oberoende av ålder, hälsa eller boendeform.

Innehållet kan bestå av konst och kultur från alla genren. Upplevelsen kan vara kollektiv eller individuell, fysisk eller virtuell, men målet är att utbudet skall bli en bestående del av vardagen. Målgruppen är primärt de äldre som riskerar att falla utanför det ordinarie kulturutbudet i samhället.

Nya former av samarbeten och verksamhetsformer som bidrar till nya strukturer och ett målinriktat kulturutbud på lång sikt prioriteras.

Kriterier

Bidraget kan sökas av registrerade organisationer med verksamhet i Åbo och/eller Åboland.

Organisationerna kan fungera inom kultur, social och hälsovård, utbildning eller övrig relevant sektor.

Besked om beslut

Vi skickar i december beslut till den mejladress som finns i ansökan.

Redovisning

Inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Åsa Rosenberg

asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi