Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond - akademiska studier

Bidrag eller stipendier kan beviljas svenskspråkiga studenter från svenska Österbotten för akademiska studier. Med akademiska studier avses studier på universitetsnivå eller studier som utmynnar i en högre högskoleexamen.

Ansökningstiden

Varje år i september.

För vad

Bidrag eller stipendier kan beviljas svenskspråkiga studenter från svenska Österbotten för akademiska studier. Med akademiska studier avses studier på universitetsnivå eller studier som utmynnar i en högre högskoleexamen.

Kriterier

Bidrag och stipendier beviljas endast åt privatpersoner som studerar. Heltidsstudier prioriteras.
Fonden stöder också praktikperioder och utbytesstudier, både i Finland och utrikes.
För att kunna beviljas bidrag ska du ha avlagt studentexamen på svenska vid ett gymnasium i Österbotten.

Summa

Bidraget betalas ut i två rater. 85 % av summan utbetalas då stödet rekvireras, och resterande 15 % utbetalas efter att Svenska kulturfondens ombudsmän har mottagit och godkänt redovisningen för stödet.

Besked om beslut

Besked skickas i mitten av december till den mejladress som finns i sökandeprofilen. Du kan lyfta ett beviljat stipendium efter den 1 januari.

Redovisning

Inom ett år efter att du lyft stipendiet.
För mera information, kontakta:

Martin Enroth

martin.enroth(at)kulturfonden.fi