Svenska Österbottens kulturfond

Svenska Österbottens Kulturfonds avkastning delas ut som bidrag eller stipendier till svenska österbottningar och österbottniska sammanslutningar för vetenskaplig forskning, studier och sådan konstnärlig och kulturell verksamhet som har direkt anknytning till svenska Österbotten. Stipendierna fördelas i enlighet med de enskilda fondernas syften.

Ansökningstiden

årligen under september månad

För vad

Du kan bekanta dig med de enskilda fondernas syften då du gör din ansökan.

Besked om beslut

Du kan lyfta ett beviljat stipendium efter den 1.1.

Redovisning

Inom ett år efter att du lyft stipendiet.
För mera information, kontakta:

Håkan Omars

hakan.omars(at)kulturfonden.fi