Henry och Martta Bertells minnesfond

Stipendier till studerande vid teknisk linje vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa och vid Yrkesakademin i Österbotten. Stipendier kan sökas till exempel för utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar eller allmänna studiekostnader.

Ansökningstiden

Varje år i september.

För vad

Bland annat utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar, allmänna studiekostnader.

Yrkeshögskolan Novia i Vasa
Studerande vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa kan ansökan om stipendier om man studerar till:
- Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Vasa
- Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, Vasa
- Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, Vasa
- Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, Vasa
- Ingenjör (YH), produktionsekonomi, Vasa
- Ingenjör (YH), informationsteknik, Vasa
- Bachelor of Engineering, Information Technology, Vasa
- Byggmästare (YH), flerformsstudier, Vasa
- Master of Engineering, Automation Technology, Vasa
- Bachelor of Engineering, Energy Technology, Vasa
- Master of Engineering, Industrial Management and Engineering, Vasa

Yrkesakademin i Österbotten
Inom Yrkesakademin i Österbotten kan andra och tredje årets studerande ansöka om stipendier om man studerar inom:
- Maskin- och produktionsteknik, Gamla Vasa
- Fordonsbranschen, Gamla Vasa
- El- och automationsbranschen
- Byggnadsbranschen (dock ej VVS, Ytbehandling och Inredning).

Studerande med utvidgad läroplikt inom Yrkesakademin i Österbotten ska inte ansöka om understöd för sådant som ingår i utbildningen.

Summa

Bidraget betalas ut i två rater. 85 % av summan utbetalas då stipendiet rekvireras, och resterande 15 % utbetalas efter att Svenska kulturfondens ombudsmän har mottagit och godkänt redovisningen för stipendiet.

Besked om beslut

Besked skickas i mitten av december till den mejladress som finns i sökandeprofilen. Du kan lyfta ett beviljat stipendium efter den 1 januari.

Redovisning

Inom ett år efter att du lyft stipendiet.
För mera information, kontakta:

Martin Enroth

martin.enroth(at)kulturfonden.fi