Henry och Martta Bertells minnesfond

Stipendier till studerande vid teknisk linje vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa och vid Yrkesakademin i Österbotten. Stipendier kan sökas till exempel för utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar eller allmänna studiekostnader.

Ansökningstiden

årligen under september månad

För vad

Bland annat utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar, allmänna studiekostnader.

Besked om beslut

Du kan lyfta ett beviljat stipendium efter den 1.1.

Redovisning

Inom ett år efter att du lyft stipendiet.
För mera information, kontakta:

Håkan Omars

hakan.omars(at)kulturfonden.fi