Henry och Martta Bertells minnesfond

Stipendier till studerande vid teknisk linje vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa och vid Yrkesakademin i Österbotten. Stipendier kan sökas till exempel för utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar eller allmänna studiekostnader.

Ansökningstiden

Varje år i september.

För vad

Bland annat utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar, allmänna studiekostnader.

Summa

Bidraget betalas ut i två rater. 85 % av summan utbetalas då stödet rekvireras, och resterande 15 % utbetalas efter att Svenska kulturfondens ombudsmän har mottagit och godkänt redovisningen för stödet.

Besked om beslut

Besked skickas i mitten av december till den mejladress som finns i sökandeprofilen. Du kan lyfta ett beviljat stipendium efter den 1 januari.

Redovisning

Inom ett år efter att du lyft stipendiet.
För mera information, kontakta:

Martin Enroth

martin.enroth(at)kulturfonden.fi