Studiefonden - studerande

Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskola eller universitet i Finland eller utomlands. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Ansökningstiden

Ansökningstiden är i februari.

För vad

Studiefonden beviljar stipendier för studierelaterade kostnader (t.ex. anskaffning av studielitteratur och -material, hyra eller övriga boendekostnader, resor, övrigt uppehälle) i Finland eller utomlands.

Kriterier

Studiefonden prioriterar utbytesstudier och utlandspraktik som tillgodoräknas i sökandens slutexamen vid högskola eller universitet. Utlandsvistelsen ska vara minst 2 månader lång. Studiefonden beviljar också understöd för studiekostnader för heltidsstudier i Finland. Studiefonden stöder heltidsstudier utomlands (då hela kandidat- eller magisterexamen avläggs utomlands) endast om motsvarande examen inte kan avläggas i Finland.

Stipendier beviljas för andra, tredje och fjärde studieåret.

Studiefonden beviljar inte stipendier retroaktivt. Man kan få stipendium från Studiefonden endast en gång.

Summa

Information om stipendiebeloppen finns på Studiefondens webbsida.

Bidraget betalas ut i två rater. 85 % av summan utbetalas då stödet rekvireras, och resterande 15 % utbetalas efter att Studiefondens ombudsman har mottagit och godkänt redovisningen för stödet.

Besked om beslut

Beskeden skickas inom maj månad till den mejladress som finns registrerad i din sökandeprofil.

Redovisning

Redovisning inom ett år efter att stipendiet har betalats ut.

Obs!

Besök Studiefondens webbsida för mera information.
För mera information, kontakta:

Katja Zevallos

katja.zevallos(at)kulturfonden.fi