Tillbaka
21.11.19   (Redigerad 8.10.20)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Behöver ni nya böcker?

Vi beviljar bidrag för bokpaket för skolor och daghem. Bidraget har fri ansökningstid och kort behandlingstid.

Vad är ett bokpaket?

Med bokpaket menar vi ett antal böcker som man köper till skolbiblioteket eller till enhetens boksamling för att stödja barnens, elevernas eller studerandenas läsande.

Vem kan få bidrag för bokpaket?

Bidraget kan sökas av dagvårdsenheter och skolor inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. En föräldraförening kan inte göra ansökan.

Vilken summa kan vi ansöka om?

Du kan få högst 600 euro vart tredje år för bokpaket.

När kan vi ansöka?

Från och med 1.1.2020 har bidraget fri ansökningstid. Du kan alltså ansöka när som helst och får besked inom cirka fyra veckor.

Behöver ni nya böcker?

Bild: Märta Nummenmaa