Tillbaka
21.11.19   |   Nyheter

Bråttom med bidrag för bokpaket?

Vi beviljar bidrag för bokpaket för skolor och daghem. Men skynda långsamt med ansökan i november. Från och med januari 2020 har bidraget fri ansökningstid och därmed också kortare behandlingstid.

Vad där ett bokpaket?

Med bokpaket menar vi ett antal böcker som man köper till skolbiblioteket eller till enhetens boksamling för att stödja barnens, elevernas eller studerandenas läsande.

Vem kan få bidrag för bokpaket?

Bidraget kan sökas av dagvårdsenheter och skolor inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Också en föräldraförening kan göra ansökan.

Vilken summa kan vi ansöka om?

Du kan få högst 600 euro vart tredje år för bokpaket.

När kan vi ansöka?

Från och med 1.1.2020 har bidraget fri ansökningstid. Du kan alltså ansöka när som helst och får besked inom cirka fyra veckor.

Bråttom med bidrag för bokpaket?

Bild: Märta Nummenmaa