Tillbaka
21.11.19   (Redigerad 20.10.21)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vilken sökandetyp ska jag välja?

Ska du söka bidrag för en arbetsgrupp, en organisation och dessutom dig själv? Läs våra tips för att hålla ordning på alla dina sökandeprofiler. Bíld: Märta Nummenmaa

Vi tar emot ansökningar från tre olika typer av sökande: privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer. När du registrerar dig som sökande ska du välja rätt sökandetyp. Här får du vägledning före valet.

Informationen har granskats och uppdaterats i oktober 2021.

Du får också hjälp via våra videoinstruktioner för alla olika sökandetyper. Du hittar dem här.

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mera.

Att ha flera användarkonton

Du kan hantera flera olika inloggningar för olika syften – om du till exempel vill ansöka om bidrag både som privatperson och som representant för en förening eller din arbetsgivare. Se bara till att du alltid är inloggad på rätt konto och med rätt sökandetyp för varje ansökan du gör.

Olika bidrag för olika sökandetyper

Alla sökandetyper kan inte ansöka om alla bidrag. Om du är inloggad som privatperson ser du inte ansökningsblanketten för till exempel Kultur i skolan-bidrag. Är du inloggad som organisation kan du inte ansöka om ett arbetsstipendium.

Använd flikarna på ingångssidan i ansökningsprogrammet för att se vilka bidrag som kan sökas av olika sökandetyper. Kom ihåg att först logga ut om du är inloggad på ett användarkonto.

Du kan också filtrera våra olika bidragsformer enligt sökandetyp här.  

Privatpersoner

Du ansöker om stipendium eller bidrag för ett projekt som du själv utför.

Om du beviljas stipendium eller bidrag meddelar Kulturfonden detta till skatteförvaltningen, som beaktar det i beskattningen.

Håll själv koll på om dina stipendier överskrider det årliga fribeloppet. Kontakta skatteförvaltningen för mera information om beskattningen av stipendier.

Arbetsgrupper

En arbetsgrupp ska ansöka om bidrag tillsammans, om projektet utförs av flera personer som vill dela på bidraget utan att någon i gruppen fungerar som arbetsgivare för de övriga.

När du registrerar en arbetsgrupp ska du uppge alla gruppmedlemmars personuppgifter i blanketten. Utan dessa uppgifter kan vi inte fördela utbetalningen på olika personer eller lämna individuella uppgifter om alla gruppmedlemmars andel av bidraget till skatteförvaltningen.

Läs mer om vad som gäller för arbetsgrupper här.

Organisationer

En organisation kan vara en förening, kommunal aktör, stiftelse eller ett företag.

Om en organisation fungerar som projektägare gör du ansökan om bidrag i organisationens namn. I ansökan uppger du organisationens FO-nummer. Bidraget kan då betalas ut till organisationens bankkonto och organisationen ansvarar juridiskt för redovisningen av bidraget.

Om du gör ansökan i ett företags namn, ska du tänka på att skattereglerna för stipendier är olika för företag och för allmännyttiga samfund.

Vilken sökandetyp ska jag välja?