Tillbaka
21.11.19   |   Nyheter

Vem är du? Tips för olika sökandetyper

Ska du söka bidrag för en arbetsgrupp, en organisation och dessutom dig själv? Läs våra tips för att hålla ordning på alla dina sökandeprofiler. Bíld: Märta Nummenmaa

Vi tar emot ansökningar från tre olika typer av sökande: privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer. Här berättar vi vad som gäller för de olika sökandetyperna.

När du registrerar dig som sökande väljer du vilken sökandetyp du representerar (individuell, grupp eller organisation). En organisation kan vara en förening, kommunal aktör, stiftelse eller ett företag.

Att ha flera användarkonton

Du kan hantera flera olika inloggningar för olika syften – om du till exempel vill ansöka om bidrag både som privatperson och som representant för en förening eller din arbetsgivare. Se bara till att du alltid är inloggad på rätt konto och med rätt sökandetyp för varje ansökan du gör.

Olika bidrag för olika sökandetyper

Alla sökandetyper kan inte ansöka om alla bidrag. Om du är inloggad som individuell sökande ser du inte ansökningsblanketten för till exempel Kultur i skolan. Är du inloggad som organisation kan du inte ansöka om arbetsstipendium.

Använd flikarna på ingångssidan i ansökningsprogrammet för att se vilka bidrag som kan sökas av vilken sökandetyp. Kom ihåg att först logga ut om du är inloggad på ett användarkonto. Du kan också filtrera våra olika bidragsformer enligt sökandetyp här.  

Individuell sökande

Du ansöker om stipendium eller bidrag för ett projekt som du själv utför. Om du beviljas stipendium eller bidrag meddelar Kulturfonden detta till skatteförvaltningen, som beaktar det i beskattningen.

Du håller själv koll på om dina stipendieinkomster överskrider det årliga fribeloppet. Kontakta skatteförvaltningen för mera information om beskattningen av stipendier.

Om du får stipendium för konstnärligt eller vetenskapligt arbete under minst fyra månader ska du teckna en försäkring för stipendiater via LPA. Läs mer om det här: https://www.mela.fi/sv/stipendiater

Arbetsgrupper

En arbetsgrupp ska ansöka om bidrag tillsammans, om projektet utförs av flera personer som vill dela på bidraget utan att någon i gruppen fungerar som arbetsgivare för de övriga.

När du registrerar en arbetsgrupp ska du uppge alla gruppmedlemmars personuppgifter i blanketten. Utan dessa uppgifter kan vi inte fördela utbetalningen på olika personer eller lämna individuella uppgifter om alla gruppmedlemmars andel av bidraget till skatteförvaltningen.

Läs mer om vad som gäller för arbetsgrupper här.

Organisationer

Om en organisation (till exempel förening, företag eller kommun) fungerar som projektägare ska ansökan om bidrag göras i organisationens namn. I ansökan uppger du organisationens FO-nummer. Bidraget kan då betalas ut till organisationens bankkonto och organisationen ansvarar juridiskt för redovisningen av bidraget.

Om du gör ansökan i ett företags namn, ska du tänka på att skattereglerna för stipendier är olika för företag och för allmännyttiga samfund.

Vem är du? Tips för olika sökandetyper