Tillbaka
2.11.20   (Redigerad 3.11.22)   |   Nyheter

Våra videoinstruktioner guidar dig steg för steg genom ansökan

Känns det knepigt att registrera sig som sökande hos Kulturfonden? Vet du inte hur du fyller i ansökningsblanketten? Eller vill du försäkra dig om att du har tolkat frågorna i ansökningsblanketten rätt? Du hittar alla svar i våra instruktionsvideor.

Texten är granskad och uppdaterad i november 2022.

Våra ombudsmän guidar dig genom ansökan steg för steg i våra instruktionsvideor. De visar hur du registrerar dig och hur du fyller i de olika ansökningsblanketterna.

Visste du att du numera kan förhandsgranska en ansökningsblankett innan du loggar in i vårt ansökningsprogram?

Alla instruktionsvideor finns också på vår Youtubekanal.

Hur du registrerar dig som sökande

Videoinstruktion om hur du registrerar dig som sökande som privatperson
Videoinstruktion om hur du registrerar en organisation som sökande
Videoinstruktion om hur du registrerar en arbetsgrupp som sökande

Hur du fyller i olika ansökningsblanketter

Videoinstruktioner för dig som söker projektbidrag för ett samfund
Videoinstruktioner för dig som söker projektbidrag som privatperson eller för en arbetsgrupp
Videoinstruktioner för dig som söker verksamhetsbidrag för ett samfund
Videoinstruktioner för dig som söker bidrag för vetenskaplig forskning
Videoinstruktioner för dig som söker ett doktorandstipendium
Videoinstruktioner för dig som söker ett arbetsstipendium
Våra videoinstruktioner guidar dig steg för steg genom ansökan

Våra ombudsmän Katarina och Anna har gjort instruktionsvideor om hur du fyller i ansökan till Kulturfonden.