Tillbaka
2.11.20   (Redigerad 24.11.21)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vad är skillnaden mellan arbetsstipendium och projektbidrag?

Du som är konstnär kan ansöka om två olika bidrag i november: arbetsstipendium och projektbidrag. Bild: Tage Rönnqvist

Du som är konstnär kan ansöka om två olika bidrag i november: arbetsstipendium och projektbidrag. Här berättar våra ombudsmän om skillnaden mellan dem.

Texten är granskad och uppdaterad i november 2021.

Arbetsstipendium

Ett arbetsstipendium möjliggör konstnärligt arbete på heltid i 1-3 år. Arbetsplanen för ett arbetsstipendium kan omfatta ett stort projekt eller flera mindre.

Stipendiet är avsett för levnadskostnader. I redovisningen är vi, till skillnad från i de flesta andra fall, inte intresserade av hur du har disponerat pengarna, utan av din konstnärliga utveckling och prestationer under stipendieperioden.

Projektbidrag

Ett projektbidrag gäller däremot alltid ett enskilt projekt med en tydlig början och ett slut – arbetet med en bok, utställning, teateruppsättning eller motsvarande helhet. När det gäller projektbidrag till privatpersoner och arbetsgrupper är projekttiden oftast betydligt kortare än ett år, vanligen 1-4 månader.

I en projektansökan ska du utöver projektplanen också redogöra för vilka kostnader, till exempel hyror, material och teknik, projektet medför. Du ska också kunna redovisa kostnaderna efter avslutat projekt. Oftast är konstnärens egen arbetstid den största enskilda kostnaden i en projektbudget.

OBS! Vi beviljar bidrag för enskilda projekt inom film och media (manusarbete, konceptutveckling, produktion) i samarbete med Konstsamfundet. Ansökningstiderna är februari och september. Läs mer på konstsamfundet.fi/film.

Ska jag ansöka om projektbidrag eller arbetsstipendium?

Ansök om bådadera! Du kan göra flera projektansökningar för flera enskilda projekt. Däremot kan du göra bara en ansökan om arbetsstipendium.

OBS! Om du gör din ansökan om arbetsstipendium inom film- eller medieproduktion kan du inte göra en ansökan om projektbidrag i november. Rikta alla sådana ansökningar till Kulturfonden och Konstsamfundets gemensamma bidrag för film och medieproduktion. Läs mer på konstsamfundet.fi/film.

Våra kulturombudsmän Åsa Juslin och Anna Wilhelmson berättar om ansökan för dig som är professionell konstnär.

Film: Pop Up Studio

Vad är skillnaden mellan arbetsstipendium och projektbidrag?