Tillbaka
2.11.20   (Redigerad 22.10.21)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Från ansökan till besked

Det finns olika sätt att ansöka om bidrag från Kulturfonden. Här berättar vi om vägar till bidrag och om hur vi tar beslut om olika typer av bidrag och stipendier.

Texten är granskad och uppdaterad i oktober 2021.

På den här sidan kan du läsa om hur behandlingen går till för alla ansökningar vi får i november.

På videon ser du hur den beredningsprocessen går till – vem alla som läser din ansökan och vem som fattar beslut om bidrag.

Film: Krut Collective i samarbete med Lina Laurent

Behandlingsprocessen för ansökningar inom andra bidragstyper ser litet annorlunda ut. Du kan läsa om dem via länkarna nedan:

Du hittar alla våra olika bidragsformer här.

Så här behandlar vi alla novemberansökningar

Vår ordinarie ansökningstid är i november. Då kan du ansöka om både små och stora belopp inom de här bidragsformerna:

 • arbetsstipendium för konstnärligt arbete
 • doktorandstipendium för arbete med doktorsavhandling
 • verksamhetsbidrag för organisationer inom konst, kultur och utbildning
 • projektbidrag för privatpersoner och arbetsgrupper, till exempel för ett konstprojekt
 • projektbidrag för forskning (endast för samfund)
 • projektbidrag för organisationer inom konst, kultur och utbildning

Vi får ungefär 3 500 ansökningar i november – cirka hälften av hela årets mängd ansökningar.

Alla novemberansökningar granskas av många ögonpar och diskuteras på flera möten. Så här vill vi säkra att alla ansökningar behandlas noggrant och rättvist.

Vem deltar i behandlingen?

Alla ansökningar som lämnas in i november behandlas av både våra ombudsmän och våra förtroendevalda.

Vi har tre förtroendeorgan:

 1. Styrelsen – vårt beslutande organ
 2. Delegationen – ett internt sakkunnigorgan inom konst, kultur, utbildning och forskning
 3. De regionala direktionerna för Nyland, Åboland och Åland samt Österbotten – bedömer ansökningarna ur ett regionalt och lokalt perspektiv och försäkrar att lokala, mindre projekt får samma uppmärksamhet som stora, nationella satsningar

Här kan du läsa mera om förtroendeorganens uppdrag och kolla vem som är invald i dem.

Vi anlitar också externa sakkunniga som stöder våra förtroendevalda. Till skillnad från de förtroendevalda är de sakkunniga anonyma utåt. Här kan du läsa mer om deras uppdrag.

Från ansökan till beslut

Behandlingen börjar hos våra ombudsmän, som sorterar och läser alla ansökningar.

Beroende på vilken typ av ansökan det gäller fortsätter behandlingen antingen

 • hos de externa sakkunniga och i delegationen eller
 • i någon av de regionala direktionerna.

Efter behandlingen beslutar Kulturfondens styrelse om varje enskild ansökan.

Delegationen eller en direktion?

Vilka ansökningar behandlas av delegationen och vilka behandlas av en regional direktion? Det avgörande är främst ansökans verksamhetsområde och din boendeort. Du som är sökande behöver inte ta ställning till om delegationen eller en direktion ska bedöma din ansökan.

Ansökningarna fördelas mellan delegationen och direktionerna ungefär så här:

Sakkunniga > Delegationen > Styrelsen

 • Arbets- och doktorandstipendier
 • Forskningsprojekt
 • Ansökningar från stora och/eller professionella organisationer inom konst, kultur, utbildning, forskning och den tredje sektorn
 • Vissa projektansökningar från privatpersoner och arbetsgrupper. Det här kan vara ansökningar från personer bosatta utomlands eller ekonomiskt stora projekt.

(Sakkunniga) > Direktionerna > Styrelsen

 • Enskilda konstnärers projektansökningar (bedöms också av externa sakkunniga)
 • Ansökningar från lokala organisationer inom konst, kultur och utbildning (till exempel lokala konst-, hembygds, Hem & Skola- och ungdomsföreningar)
 • Ansökningar från skolor och daghem

När får jag svar?

Behandlingen av alla novemberansökningar tar ungefär fyra månader. Alla sökande får svar i mars.

Från ansökan till besked